Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, telefon 010-223 13 23, e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Tillståndet i miljön, 2007Rensa urval
Din sökning gav 6 träffar
 • Storskarv i Mälaren 2007

  Mälarens häckande bestånd av storskarv, representerat av underarten Phalacrocorax carbo sinensis, inventerades under perioden 22-29 april 2007. Inventeringen utfördes på uppdrag av länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län.

  Detta var fjärde året i rad som beståndet inventerades heltäckande och på ett enhetligt sätt. Använd metod var som vanligt räkning av aktiva ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Storskarv i Mälaren 2007 (Rapport 2007:14) (927 kB)

 • Fågelskär i Mälaren 2007

  Mälarens fågelskär inventerades heltäckande för tredje året i följd. Även sjöns häckande bestånd av storskarv har inventerats, för fjärde året i rad. Dessa inventeringar har utförts på initiativ av Mälarens vattenvårdsförbund samt länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. De utgör viktiga led i ett miljöövervakningsprogram som avser att följa olika sjöfåglars nume ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Fågelskär i Mälaren (Rapport 2007:22) (2 MB)

 • Väggmossan avslöjar spridningen av metaller - provtagning 2005 i Stockholms län

  Rapporten är den fjärde i ordningen som beskriver spridningen av tungmetaller i Stockholms län. Prov har tagits på väggmossa som analyserats på innehållet av tungmetaller. De tidigare rapporterna har beskrivit resultaten av provtagningarna år 1990, 1995 och 2000. I den här rapporten presenteras resultaten av provtagningen år 2005, och jämförelser görs med de tidigare provomgångarna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Väggmossan avslöjar spridningen av metaller - provtagning 2005 i Stockholms län (3 MB)

 • Saldo 2007 - uppföljning av miljömål i Stockholms län (uppdaterad version)

  Finns bara som pdf.
  I rapporten beskrivs miljötillståndet i Stockholms län.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Saldo 2007 - uppföljning av miljömål i stockholms län (uppdaterad version) (5 MB)

 • Bottenfauna i Stockholms län 2007

  Rapporten redovisar resultaten från en undersökning av bottenfaunan i 41 lokaler i sjöar och vattendrag i länet. Utvärderingen följer i stort Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913). Syftet med denna undersökning har framförallt varit att hitta värdefulla naturmiljöer med avseende på biologisk mångfald. Bottenfauna har därför undersökts i olika typer av vatten i Stockholm län. Undersök ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Bottenfauna i Stockholms län 2007 (3 MB)

 • Kiselalger i Stockholms 2007

  Rapport presenterar resultaten av en undersökning av kiselalgsfloran i 31 lokaler i Stockholms län. Undersökningarna utfördes som ett led i Länsstyrelsens arbete med att kartlägga ekologisk status i länets vattendrag. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Kiselalger i Stockholms län 2007 (562 kB)