Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Boende, 2012Rensa urval
Din sökning gav 7 träffar
 • Trafikbuller och planering 4

  För att förbättra kunskapen om hur boende, som utsätts för höga trafikbullernivåer upplever bullerstörningen har en enkätstudie utförts. I Stockholms län och Uppsala län har cirka 3 300 boende i hus byggda 1999-2009 erhållit enkäten.
  2 354 svar erhölls, vilket är en svarsfrekvens på 72 procent.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Folkhälsa, Boende

  Ladda hem (60 MB)

 • Överdäckningar - en kunskapsöversikt

  Idag pågår och planeras för flera projekt i Stockholms län där trafikleder byggs över, så kallade överdäckningar, i syfte att skapa ny mark att bebygga eller få bort barriärer i samhället. Projekt med en överdäckning innehåller ofta flera komplexa frågeställningar, bland annat utifrån att marken utgör både tunnelkonstruktion och grund för den ovanliggande bebyggelsen – den enes tak, den andres go ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Ladda hem (2 MB)

 • Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2012

  Finns endast som pdf.
  Varje år gör Boverket tillsammans med länsstyrelserna en sammanställning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och att se utvecklingstendenser.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Ladda hem (1 MB)

 • Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2012

  I stort sett alla kommuner i länet uppger att det är brist på bostäder och störst är bristen på hyresrätter. För att möta efterfrågan på bostäder från de redan boende och från en årlig befolkningsökning på 35 000 personer behövs ett tillskott på 15 000 till 20 000 nya bostäder om året. Det innebär en fördubbling av bostadsbyggandet jämfört med de senaste åren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (3 MB)

 • Konvertering av direktverkande elvärme i bostadshus – utvärdering av statligt stöd 2006–2010

  Under 2006–2010 har Länsstyrelsen fördelat stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.
  Totalt under perioden har det statliga stödet minskat elförbrukningen med 14 megawattimmar per år.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (173 kB)

 • Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen

  Länsstyrelsen har dragit slutsatser utifrån kommunernas inlämnade redovisning av arbetet med bostadsförsörjningen kompletterat med Länsstyrelsens kännedom om kommunernas nuvarande och kommande arbete. De flesta (20 av 26) av kommunernas redovisningar har behandlats politiskt. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (374 kB)

 • Strategisk inriktning 2012-2013 Länsstyrelsen i Stockholms län

  Stockholmsregionen är Sveriges motor. I länet bor drygt en femtedel av Sveriges befolkning och här skapas en tredjedel av Sveriges ekonomi. Här finns landets främsta kunskapscentra. Vi vill vara en region i framkant på alla sätt: modern, innovativ, ansvarsfull och historisk. Vi strävar efter att vara världsledande när det gäller hushållning, hållbarhet och miljö. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Boende, Infrastruktur och IT

  Ladda hem (3 MB)