Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Näringsliv & föreningar, FöretagsstödRensa urval
Din sökning gav 21 träffar
 • Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, oktober 2013

  Finns endast som pdf.
  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som belyser det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Om länet

  Ladda hem (641 kB)

 • Stockholms 2025 - världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

  Stockholmsregionen har ett högt mål – att bli världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025. Vi kommer att lägga mycket kraft och möda på att nå positionen. Hur det ska ske konkretiseras i fem handlingsprogram som här presenteras i korthet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning

  Ladda hem (1 MB)

  English version: The worlds most innovationdriven region - Action programme for the Stockholm region (9 kB)

  Beställ publikation

 • Analys av utvecklingstendenser i Stockholmsregionen. Strukturfonderna 2014−2020

  Rapporten utgör Stockholmsregionens analys av förutsättningar och behov inom regionens prioriterade områden i tillväxtarbetet. Analysen – som tar avstamp i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, RUFS 2010 och Stockholmsregionens prioriteringar – belyser utvecklingstendenser i ett internationellt perspektiv och ska ligga till grund för inriktning i strukturfondsprogrammen 2014–2020.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Kunskap och kompetensförsörjning, Integration, Infrastruktur och IT, Planfrågor, EU och internationellt

  Ladda hem (714 kB)

 • Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, oktober 2012

  Finns endast som pdf.
  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys m.fl. och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stock ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Företagsstöd, Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Om länet

  Ladda hem (252 kB)

 • Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, september 2012

  Finns endast som pdf.
  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys m.fl. och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stock ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Företagsstöd, Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Integration

  Ladda hem (458 kB)

 • Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, februari 2012

  Finns endast som pdf.
  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys m.fl. och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stock ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Lönegaranti, Om länet, Vårt uppdrag

  Ladda hem (427 kB)

 • Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, december 2011

  Finns endast som pdf.
  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys m.fl. och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stock ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Om länet

  Ladda hem (382 kB)

 • Bidrag till företag inom kuturella och kreativa näringar

  Utvecklingscheckar för tillväxt till företagare inom kulturella och kreativa näringar för utveckling av en ny tjänst eller vara, eller för insatser som utvecklar företaget. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Ladda hem (563 kB)

 • Stora utvecklingscheckar till företag inom vård och omsorg - Stockholms, Södermanlands och Gotlands län

  Stora utvecklingscheckar till företag i vård och omsorg erbjuder ekonomiskt stöd om 50 000–350 000 kronor. Stödet ska bidra till stärkt konkurrenskraft i företagen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Ladda hem (513 kB)

 • Små utvecklingscheckar till företag inom vård och omsorg - Stockholms, Södermanlands och Gotlands län

  Små utvecklingscheckar till företag i vård och omsorg erbjuder ekonomiskt stöd om 10 000–25 000 kronor. Stödet ska bidra till stärkt konkurrenskraft i företagen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Ladda hem (521 kB)

 • Små utvecklingscheckar till företag inom äldreomsorg - Stockholms, Södermanlands och Gotlands län

  Små utvecklingcheckar till företag i äldreomsorg erbjuder ekonomiskt stöd om 10 000–25 000 kronor. Stödet ska bidra till stärkt konkurrenskraft i företagen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Ladda hem (581 kB)

 • Stora utvecklingscheckar till företag inom äldreomsorg - Stockholms, Södermanlands och Gotlands län

  Stora utvecklingscheckar till företag i äldreomsorg erbjuder ekonomiskt stöd om 50 000–350 000 kronor. Stödet ska bidra till stärkt konkurrenskraft i företagen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Ladda hem (584 kB)

 • Nutid och framtid 2011:4. Förnybar energi - en liten men växande sektor

  Finns endast som pdf.
  Olyckan i Japan har visat att kärnkraftsanläggningar är sårbara och debatten om vår energiförsörjning har återigen blossat upp. Förnybara energikällor lyfts ofta fram som ersättare till kärnkraft och fossila bränslen. Än så länge utgör de en liten del av energiproduktionen och i Stockholm-Mälarregionen är företagen inom förnybar energi få. En stigande omsättning och stor ef ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Skogsbruk, Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Kunskap och kompetensförsörjning, Energi, Om länet

  Ladda hem (241 kB)

 • SOL-projektet: Resultat och effekter - en översikt

  Rapporten finns endast som pdf.
  Denna skrift handlar om en omfattande kompetenshöjande satsning som genomförts på Scania i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) samt i viss utsträckning hos leverantörsföretag inom den tunga fordonsindustrin. Satsningen har haft samtliga verkstadsanställda i dessa företag som målgrupp. Den huvudsakliga idén bakom satsningen var att snabbt reagera på de ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Företagsstöd, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Kunskap och kompetensförsörjning

  Ladda hem (740 kB)

  In English (532 kB)

 • Entrepreneur Sthlm

  Tidning om projektet Entrepreneur Sthlm.
  Med finansiering från EU:s regionalfond har Entrepreneur Sthlm efter tre år nått ut till över
  20 000 personer med rådgivning om hur de ska utveckla sina företag och produkter. Projektet startades av Länsstyrelsen 2008 för att effektivisera och samordna rådgivningen till entreprenörer och nyföretagare i Stockholms län.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Penningtvätt, Projektstöd, Fiskerinäring, Kunskap och kompetensförsörjning

  Ladda hem (3 MB)

  Beställ publikation

 • Entrepreneur Sthlm - effekter på det regionala rådgivningssystemet?

  Finns endast som pdf.
  Rapporten visar att Entrepreneur Sthlm har bidragit till ett förstärkt rådgivningssystem i Stockholmsregionen. Kvaliteten och kundnyttan i den rådgivning som Entrepreneur Sthlm finansierar är sammantaget god. Rådgivningen har också anpassats till rådtagarnas behov och har gett upphov till nya företag och nya arbetstillfällen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning

  Ladda hem (453 kB)

 • Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, maj 2011

  Finns endast som pdf.
  Majutgåvan av statistiksammanställningen ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” visar att Stockholmsregionen fortsätter att gå bra. Bland annat är sysselsättningsgraden högre i dag än under samma tidpunkt 2008 – precis innan den ekonomiska krisen slog till med full kraft.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Bevakningsföretag, Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Om länet

  Ladda hem (391 kB)

 • Nutid och framtid 2011:2. Matrester ger ny energi

  Finns endast som pdf.
  Efterfrågan på förnyelsebar energi ökar mer i Stockholms län än i riket. Några orsaker till den ökade användningen är oron för klimatförändringar, sinande energikällor och politiska åtgärder som ekonomiska incitament och miljökvalitetsmål. Utbudet av förnyelsebara energislag har dock svårt att möta efterfrågan. De bussar, personbilar och renhållningsfordon som färdas i läne ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan, Bilskrotning, Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Krisberedskap, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor, Om länet

  Ladda hem (129 kB)

 • Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, juni 2010

  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys m.fl. och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Företagsstöd, Jämställdhet, Om länet

  Ladda hem (282 kB)

 • Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi 1 oktober 2010

  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys m.fl. och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Företagsstöd, Näringslivsutveckling, Jämställdhet, Om länet

  Ladda hem (340 kB)