Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Människa & samhälle, Folkhälsa, 2004Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
 • Trafikbuller och planering 2 - störningar från trafikbuller i nybyggda bostäder

  Rapporten syftar till att öka kunskapen om hur boende upplever sin bostadsmiljö med avseende på trafikbuller. Här redovisas beräkningar, ljudmätningar, intervjuer och enkäter till boende i nyare bostäder som exponeras för trafikbuller i varierande omfattning. Materialet har kompletterats med granskning av planhandlingar och observationer på plats. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (10 MB)

Träffar per ämne

  Ingen träff

  Träffar per publikationstyp