Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Djur & natur, Hotade växter och djur, Övriga publikationer, 2008Rensa urval
Din sökning gav 11 träffar
 • Läderbagge, Osmoderma eremita, i Hörningsholm

  Läderbaggen (Osmoderma eremita) är en sällsynt och ytterst lokal art som utvecklas i och är starkt knuten till gamla ihåliga lövträd. Läderbaggen är rödlistad i nästan alla länder i Europa. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Kornknarr - jordbrukslandskapets doldis

  Kornknarren tillhör jordbrukslandskapets fåglar. Förr levde kornknarren mestadels i strandnära områden. I takt med att lämpliga områden har försvunnit är arten idag allt oftare hänvisad till vallar och gamla trädor. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (357 kB)

 • Inventeringar av vattenväxter i tio sjöar 2008

  Under 2008 inventerades vatteväxter i tio sjöar: Bysjön (Botkyrka), Stora och Lilla harsjön (Vallentuna), Messormen (Vallentuna, Österåker), Skären (Norrtälje, Vallentuna), Exarbysjön (Norrtälje, Vallentuna), Storsjön (Norrtälje, Vallentuna), Trehörningen (Norrtälje, Österåker), Grindsjön (Botkyrka, Nynäshamn) och Malmsjön (Södertälje, Nykvarn). Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Riktat sök efter Siphlonurus armatus i södra Sverige 2008

  För att skapa ytterligare underlag inför ett åtgärdsprogram för dagsländan Siphlonurus armatus har ett riktat sök efter artens larver utförts i södra Sverige under våren 2008. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

  Halland och Skåne (5 MB)

  Blekinge och Kalmar (4 MB)

  Östergötland och Stockholm (2 MB)

  Kända lokaler (1 MB)

 • Större vattensalamander - småvattnens hotade drake

  Arten större vattensalamander har fått det allt svårare att överleva i dagens skogs- och jordbrukslandskap. Varför är den större vattensalamandern hotad? Hur ser den ut och hur lever den? Här kan du få svar samt läsa om vad just du kan göra för att bidra till den större vattensalamanderns fortlevnad. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (5 MB)

 • Kransalger i Norrtälje - inventering av nio sjöar i Norrtälje kommun 2008

  Finns endast som pdf.
  Inventeringen av kransalger i Stockholms län är en fortsättning på ett arbete som påbörjades
  2007. Arbetet ingår som en del av det nationella arbetet med Åtgärdsprogram för hotade kransalger i Sverige. Syftet med inventeringarna är att få information om förekomst och utbredning av kransalger samt att identifiera eventuella hot mot kransalgsbestånden.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Inventering av bombmurkla i Stockholms län 2008

  Bombmurklan (Sarcosoma globosum) är en av våra mest spektakulära svampar. Förutom att den visar sig på våren är den mycket ovanlig och klassas som sårbar (VU) i svenska rödlistan. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

 • Inventering av asknätfjäril i Norrtälje kommun 2008

  Asknätfjärilen (Euphydryas maturna) en av våra mest sällsynta dagfjärilar. Tidigare förekom asknätfjärilen i kanten av beteshagar samt i skogsbryn och gläntor. Idag utgörs livsmiljön huvudsakligen av igenväxande föryngringsytor i skogsmark där olvon och ask slagit upp efter avverkningen. Arten försvinner från den aktuella föryngringsytan när återväxten hos träden nått en höjd som ger en alltför o ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (2 MB)

 • Dagsländan Siphlonurus armatus

  Rapportens huvudsyfte är att tjäna som underlag vid upprättandet av ett åtgärdsprogram för den rödlistade dagsländan Siphlonurus armatus. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (4 MB)

 • Inventering av flodnejonöga - ett länsövergripande samverkansprojekt i Mälarmynnande vattendrag

  Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis)som tillhör släktet rundmunnar är en av tre nejonögearter som lever i svenska vatten. Flodnejonöga är en art som är upptagen på flera listor över hotade eller missgynnade arter. I Sverige är den klassificerad som missgynnad och dessutom råder generell kunskapsbrist över artens utbredning och tätheter. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (613 kB)

 • Arbeten med åtgärdsprogrammen för läderbagge och bredbandad ekbarkbock i Stockholms län 2007

  Detta arbete utgör slutrapport från en inventering av eklevande skalbaggar i sju kommuner. Fokus låg på de två ytterst sällsynta skalbaggarna bredbandad ekbarkbock (Plagionotus detritus) och läderbagge (Osmoderma eremita), vilka båda ingår i satsningen åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)