Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, telefon 010-223 13 23, e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, EnergiRensa urval
Din sökning gav 6 träffar
 • Energieffektivisering i kommuner - två pilotprojekt

  Länsstyrelsen har i en fallstudie tittat närmare på hur man kan överkomma vanliga hinder för energieffektivisering. Studien består av två etapper där den första etappen var att identifiera hinder och ta fram förslag på åtgärder för att överkomma hindren. Dessa åtgärder har i projektets etapp två implementerats i Täby kommun och Tyresö kommun. Det arbetet redovisas i den här rapporten. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Energi

  Energieffektivisering i kommuner - två pilotprojekt (1 MB)

 • Överkomma hinder för energieffektivisering i kommuner – fallstudie av fem kommuner i Stockholms län

  Genom fallstudier av fem kommuner i Stockholms län har hinder för att fler lönsamma enefgieffektiviseringsåtgärder ska genomföras identifierats och förslag på åtgärder för att överkomma hindren har arbetats fram.

  Åtgärderna som identifierats för respektive kommun kan kategoriseras i tre huvudkategorier: incitamentsmodeller, uppföljningssystem och organisationsutveckling.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Boende, Energi

  Överkomma hinder för energieffektivisering i kommuner. Rapport 2013:11 (2 MB)

 • Klimat- och energistrategi för Stockholms län

  Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en klimat- och energistrategi till ledning för länets samlade klimatarbete och energiomställning. Strategin formulerar mål och ger underlag för åtgärder som länets aktörer utvecklar och
  genomför. Målen har tagits fram i dialog med länets aktörer.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Energi, Infrastruktur och IT

  Klimat- och energistrategi för Stockholms län (1 MB)

 • Nutid och framtid 2011:4. Förnybar energi - en liten men växande sektor

  Finns endast som pdf.
  Olyckan i Japan har visat att kärnkraftsanläggningar är sårbara och debatten om vår energiförsörjning har återigen blossat upp. Förnybara energikällor lyfts ofta fram som ersättare till kärnkraft och fossila bränslen. Än så länge utgör de en liten del av energiproduktionen och i Stockholm-Mälarregionen är företagen inom förnybar energi få. En stigande omsättning och stor ef ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Skogsbruk, Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Kunskap och kompetensförsörjning, Energi, Om länet

  Nutid & framtid 2011:4 - förnybar energi (241 kB)

 • Nutid och framtid 2011:2. Matrester ger ny energi

  Finns endast som pdf.
  Efterfrågan på förnyelsebar energi ökar mer i Stockholms län än i riket. Några orsaker till den ökade användningen är oron för klimatförändringar, sinande energikällor och politiska åtgärder som ekonomiska incitament och miljökvalitetsmål. Utbudet av förnyelsebara energislag har dock svårt att möta efterfrågan. De bussar, personbilar och renhållningsfordon som färdas i läne ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan, Bilskrotning, Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Krisberedskap, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor, Om länet

  Nutid & framtid 2011:2 - Matrester ger ny energi (129 kB)

 • Ågesta - kärnkraft som kulturarv

  Ågestaverket planerades och byggdes under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. År 1963 togs verket i drift och drygt tio år senare stängdes det. Ågestaverket var det första kärnkraftverket i Sverige som byggdes i syfte att producera både värme och el.
  Boken är producerad i samarbete mellan Stockholms läns museum, Tekniska museet och Länsstyrelsen i Stockholms län.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Energi