Utsiktsplats och stig – Södermanlands dopgåva till Prins Alexander

Idag deltog landshövding Liselott Hagberg vid Prins Alexanders dop. Efter ceremonin överlämnade landshövdingen personligen Södermanlands dopgåva till länets hertig.
Gåvobrev till Prins Alexander

Dopgåvan är en utsiktsplats och gångstig som kommer att anläggas i Nynäs naturreservat.

I gåvobrevet formuleras tanken med gåvan på följande sätt: Med vår gåva vill vi tillgängliggöra en pärla bland landskapets många vackra platser, Nynäs naturreservat.

Gåvan ska komma många till del

I reservatet kommer en utsiktsplats och en gångstig att anläggas så att ännu fler får möjlighet att uppleva den sörmländska natur- och kulturskatten.

Stigen och utsiktsplatsen kommer att vara tillgänglighetsanpassade och information om reservatet och det man kan upptäcka kommer att finnas på flera språk.

- Vi tror och hoppas att gåvan kommer att skänka glädje inte bara till hertigen, utan även inspirera fler att upptäcka och njuta av den sörmländska naturen, säger landshövding Liselott Hagberg.

Många som bidragit

Till gåvan bidrar Länsstyrelsen , Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängsnäs kommun, Trosa kommun, Vingåkers kommun samt Camfil Svenska AB, Kilenkrysset, Länsförsäkringar Södermanland, SKF Mekan AB, Sparbanken Rekarne, SSAB MEAB, Sörmlands sparbank och Volvokoncernen.

Planeringen och arbete med stigen och utsiktsplatsen kommer att påbörjas under året och beräknas att vara färdigt under 2018. Utsiktsplatsen och stigen är tänkta att anläggas i reservatets norra del, i anslutning till Gröna udden vid Gisesjön.

Med gåvobrevet fick prinsen också två böcker. Första Fågelboken av Lars Klinting och Dagfjärilar i Södermanland - en fälthandbok, utgiven av länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län.