Informationsträff om det pågående arbetet med att se över beslutet och skötselplanen för Nynäs naturreservat.

På lördag och söndag den 24 och 25 september anordnar Länsstyrelsen och Landstinget en informationsträff om det pågående arbetet med att se över beslut och skötselplan för Nynäs naturreservat. Under helgen finns också en enkel utställning med exempel på innehåll i den kommande skötselplanen uppställd i Finstallet på Nynäs.

​– Den som är intresserad är välkommen nu i helgen till Finstallet på Nynäs. Både lördag och söndag finns representanter från Länsstyrelsen och Landstinget på plats och svarar på frågor om hur vi tänker kring reservatets framtid. Klockan 13 båda dagarna ges särskilda föredragningar om vad en översyn är, varför vi gör den och vad den kan innebära för olika berörda. Allmänheten kommer ha möjlighet att lyssna, ställa frågor och lämna in skriftliga synpunkter, säger Markus Forsberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Inkomna synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med beslut och skötselplan.

Nynäs är ett av länets största och mest välbesökta naturreservat. Samtidigt som dess höga värden för friluftslivet, kulturmiljövården och naturvården ska vårdas så sker ett aktivt brukande av jord och skog, vilket innebär att många olika intressen förenas inom reservatet.

– Det i sig är en utmaning och en viktig del i den pågående översynen är därför att det ska bli tydligt för alla vad som gäller i reservatet, men även vilka de olika värdena är och hur de ska skötas så de kan finnas kvar även för framtida generationer, säger Markus Forsberg.