Strängnäs

I Strängnäs kommun berörs 9 områden av riksintresse för kulturmiljövården.

Här finns en bruksmiljö, två stadsmiljöer där Gripsholm-Mariefred karaktäriseras som både slotts- och stadsmiljö. Tre områden karaktäriseras främst som odlingslandskap, Även Mälsåker karaktäriseras som att slottslandskap och därtill finns en av landets fåtaliga om inte enda, sjukhusmiljö.

Riksintresset Åkers Styckebruk med del av Mälarmården (D20), med huvuddel i Strängnäs kommun, sträcker sig in i Gnesta kommun. En liten del av riksintresset Barva-Lindholm (D6), med huvuddel i Eskilstuna kommun, sträcker sig även in i Strängnäs kommun. 

Värdebeskrivningar med tillhörande kunskapsunderlag för de olika områdena finns i vänsterspalten. Du kan även klicka på kartan nedan för att läsa mer om respektive område.

 

Karta som visar riksintresseområdena i kommunen Fogdöns centrala delar Barva-Linholm-Söderby Kinger-Valla Gripsholm-Mariefred Åkers Styckebruk Sundby sjukhusområde Strängnäs Överselö-Tynnelsö Mälsåker