Konferens om mobiltäckning

Här hittar du presentationerna från konferensen om mobiltäckning i Nyköping den 16 oktober 2014.

Minnesanteckningar från konferensen

Deltagarlista

Förmiddag

Vad har hänt sedan förra årets regionala dialoger? Täckningskartor? Fortsatt arbete?
Anna Wikström, Jonas Wessel, PTS 

Presentationer från telebolagen: Vad har gjorts sedan dialogmötena 2013?
Representanter för Net1, Tele2, Telenor, Telia och Tre. 
Se minnesateckningar!

Synergier bredbandsutbyggnad och mobiltäckning. Samhällsmaster?
Anna Wikström, PTS

Regional digital agenda, möjligheter inom nya landsbygdsprogrammet
Göran Wide, Regionförbundet Sörmland, Jan Petersson, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Beskrivning av problem med mobiltäckning på Tunabergshalvön
Lars Waern, FUNQ 

Mobiltäckning – mätverktyg och statistik
Pamela Davidsson, .SE, bredbandskollen

Statisitk från länen:
Gotland

Jönköping

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Östergötland

Eftermiddag

Sopbilsprojekt – ett mätverktyg
Mats Nordström, Täckningskollen 

Diskussion – hur går vi vidare med arbetet för bättre mobiltäckning i vår region?
Se minnesanteckningar!

Radiospektrum – hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?
Jonas Wessel, PTS