Stolt mat i Sörmland - en matstrategi för 2014-2020

Omslagsbild
Löpnummer:
2013:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-07927978-91-88044-42-6
Publicerad:
2013
Sidantal:
20
Förord
Maten en strategisk utvecklingskraft för länet.

Både sörmlänningar och människor som besöker vårt län ska ges möjlighet att smaka på Sörmland och att få starka matupplevelser. Strategin syftar till att inspirera och lyfta mat som en viktig utvecklingskraft för länet.

I många år har länet arbetat med mat i projektform. Landets första matkluster kom till för närmare 10 år sedan. På initiativ av Sörmlands matkluster samlades för drygt två år sedan en mängd aktörer för att se om länet kunde ta ett mer samlat grepp över matarbetet i länet. En av anledningarna var landsbygdsminister Eskil Erlandssons satsning på ”Sverige – det nya matlandet”. Under drygt två år har vi nu arbetat med att ta fram en samlande matstrategi.

Uppmärksammade matupplevelser
I Södermanland finns gott om fantastiska matupplevelser. Jag vill uppmana dem som ännu inte har gjort en ”matresa” att göra utflykter och pröva på plats!

Sörmländska matupplevelser har fått priser och uppmärksammats i flera olika sammanhang. Till exempel blev bryggarbrödet från Stallarholmen tvåa i Matverks stora produkttävling 2012 bland mer än 200 produktförslag och sörmländsk must prisades av Dagens industri sommaren 2012. I sju av länets kommuner har vi, enligt White Guide möjlighet att pröva på fantastiska matupplevelser. De säsongsbaserade matfesterna i länet blir allt fler. Från primörernas rabarberfestival, till höstens aptitrunda med äppeltestning, ”tack för maten” och viltveckan till vinterns bröd och korvfestival i Stallarholmen. På fyra platser i länet finns nu också Bondens marknad och flera platser försöker etablera liknade marknader.

Det sörmländska matundret, tycker jag man kan kalla det, det bidrar till ökad turism. Här bjuds möjligheter att äta hos Sverige kockelit i Strängnäs, Mariefred, Trosa och Julita. Ett annat besöksmål är Jürss mejeri i Flen, vars ostbutik är ett av kommunens största turistmål.

En viktig utvecklingskraft
I Södermanland har vi enats om att mat är en av länets viktiga utvecklingskrafter. Tanken med strategin är att använda mat och gastronomi som utvecklingskraft genom att ta fasta på regionens förutsättningar. Vi vill bidra till att skapa en unik profil där mat och gastronomi är en naturlig del för att addera värden till produkter och tjänster, för ökad attraktionskraft till länet och ökad tillväxt för länets företag.

Sörmländsk gastronomi
Vår sörmländska mat och våra matvanor är sprungna ur de villkor som klimatet dikterade. Historiskt sett var vi en del av ett fattigt och glest befolkat land, så ser det inte ut idag. Idag bor människor till största delen i städer. Många kommer från andra delar av världen, med helt andra mat- och smakreferenser.

I denna strategi fokuseras insatserna på områden och aktiviteter som behöver utvecklas, samt på aktiviteter som lyfter fram de gastronomiska styrkor som kännetecknar länet.

Något håller på att hända i Sörmland, strategin är ett första steg för att tydliggöra framtidens möjligheter - tillsammans! I min roll som landshövding vill jag på olika sätt synliggöra maten som ett av de prioriterade insatsområdena, där utvecklingskraft finns i länet.

Under våren har arbetet med matstrategin slutförts, samtidigt som en mindre grupp med representanter från Länsstyrelsen i Södermanlands län, Sörmlands sparbank, Sparbanken Rekarne, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands matkluster och Gastronomiska Samtal har arbetat med att operativt driva arbetet vidare utifrån strategins anda.

Stolt mat i Sörmland vill informera, inspirera och aktivera alla som ser mat som en viktig utvecklingskraft för länet.

Möjligheterna är våra - låt oss göra det tillsammans.

Liselott Hagberg
Landshövding i Södermanlands län
Kommentar: