Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdet år 2011

Löpnummer:
2012:9
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1400-0792
Publicerad:
2012
Sidantal:
39
Denna rapport redovisar resultaten av 2011 års undersökning av mjukbottenfaunan i Askö-Landsortsområdet. 20 stationer belägna på djup mellan 9 och 60 meter undersöks årligen avseende bottenfauna och sedimentkvalité. Undersökningen är en del av det regionalt-nationellt samordnade miljöövervakningsprogrammet som startade år 2007.
Kommentar: