Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdet år 2011 

Löpnummer:
2012:9 
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1400-0792 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
39 
Denna rapport redovisar resultaten av 2011 års undersökning av mjukbottenfaunan i Askö-Landsortsområdet. 20 stationer belägna på djup mellan 9 och 60 meter undersöks årligen avseende bottenfauna och sedimentkvalité. Undersökningen är en del av det regionalt-nationellt samordnade miljöövervakningsprogrammet som startade år 2007.