Fiskeguide 2010 Södermanlands län

fiskguide.jpg
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
56
Fiske i Södermanlands län

Södermanlands län bjuder på ett rikt och varierande utbud av fiskemöjligheter för den fiskeintresserade.

Förutom möjligheterna till fiske på allmänt vatten vid kusten och i Hjälmaren samt i Mälarens enskilda frivatten finns också stora möjligheter till fritt handredskapsfiske i dessa vatten.

I många av länets insjöar och vattendrag kan man också lösa fiskekort och uppleva ett speciellt intressant och givande fiske på flera olika fiskarter.

Oavsett vilken fiskemetod man använder sig av och vilken fisk man fångar så är fritidsfisket en viktig källa för rekreation och kanske också för en kulinarisk upplevelse vid matbordet.

Det är vår förhoppning att denna guide skall bidra till att informera om de regler som gäller och samtidigt ge ett större utbyte av Ditt fiske.

Fiskeguiden har producerats i samarbete mellan länsstyrelsen och  länets kommuner.
Kommentar: