Länsstyrelsen arbetar aktivt med att nå ut med viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen, pressmeddelanden samt mer sociala kanaler är sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete.

Här hittar du alla inkomna ärenden i länsstyrelsens diarium.

Här hittar du länsstyrelsens nyhetsarkiv

Här hittar du länsstyrelsens kalender
I den hittar du kurser, seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen Södermanland anordnar.

Vi finns i följande sociala medier

Du kan hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och kalenderaktiviterna på vår webbplats genom att prenumerera via RSS.

Länkar för att användas i RSS-läsare:

Nyheter

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/rss/nyheter

Kalenderaktiviteter

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/rss/kalender