Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att nå ut med viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen, pressmeddelanden samt mer sociala kanaler är sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete.

Här hittar du alla inkomna ärenden i länsstyrelsens diarium.

Här hittar du länsstyrelsens nyhetsarkiv

Här hittar du länsstyrelsens kalender
I den hittar du kurser, seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen Södermanland anordnar.

Vi finns i följande sociala medier

Du kan hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och kalenderaktiviterna på vår webbplats genom att prenumerera via RSS.

Länkar för att användas i RSS-läsare:

Nyheter

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/rss/nyheter

Kalenderaktiviteter

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/rss/kalender 

 

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 NYKÖPING
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Ann-Sofi Blomkvist
Kommunikationschef
Staben
010-2234204
070-2074353
Maud Edhager
Webbansvarig
Staben
010-2234217
Markus Mattisson
Staben
010-2234363