Landshövding Liselott Hagberg

Liselott Hagberg är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län sedan den 1 oktober 2012. Hon har varit riksdagsledamot under tio år varav sex som Riksdagens tredje vice talman.
Bild på Liselott Hagberg

Innan Liselott Hagberg blev riksdagsledamot var hon kommunpolitiker i Nyköping. Hon har även varit ledamot i Länsstyrelsens styrelse och råd samt ledamot i Integritetsskyddskommittén och Riksrevisionsutredningen.

Några av de frågor som engagerat genom åren är utbildnings-, företags-, och näringslivsfrågor.

Liselott Hagberg föddes 1958 i Uddevalla och är sedan 1978 bosatt i Nyköping. Hon är gift med Göran, tillsammans har de tre vuxna barn och fyra barnbarn.

Landshövdingen är Länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Liselott Hagbergs förordnande sträcker sig till hösten 2018.

Landshövdingen och länsrådet utgör tillsammans Länsstyrelsens ledning. Länsrådet är landshövdingens ställföreträdare.

Liselott Hagberg är ledamot i styrelsen för Gripsholms-föreningen.