Länsstyrelsen avråder från att använda hund vid jakt 

Publicerad
2010-12-17
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Jakt och vilt

Länsstyrelsen i Södermanlands län avråder från att använda hundar som förföljer vilt vid jakt under väderförhållanden med mycket snö, skare eller sträng kyla.

Ja 

- Anledningen till att Länsstyrelsen går ut med den här uppmaningen är det rådande vädret i länet, säger Helena Söderlund, som arbetar med jakt och viltvård på Länsstyrelsen.  

Mycket snö, kyla och på sina håll skare medför problem för djuren att ta sig fram. Att bedriva jakt med hund efter klövvilt som med svårighet kan ta sig fram medför att viltet utsätts för onödigt lidande och hög påfrestning.  

Lokalt kan det vara väldigt djup snö. Det är upp till varje jägare att på plats bedöma om det är lämpligt att jaga med hund eller inte.  

Enligt jaktlagen ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Länsstyrelsen får meddela förbud om att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt.  

- I nuläget är ett sådant beslut inte nödvändigt på grund av de varierande snöförhållandena i länet, men detta kan vid behov komma att omvärderas, säger Helena Söderlund.

Senast uppdaterad: 2010-12-20    

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 NYKÖPING
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Helena Söderlund
Landsbygdsenheten
010-2234275