Nyhetsarkiv 

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Urval: Människa & samhälle, Jämställdhet, 12 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 6 träffar
 • Gemensam satsning för att stävja prostitution och människohandel i Södermanlands län

  Måttband med jämställdhetsmått
  2015-09-28 Pressmeddelande:

  Kunskapen om prostitution och människohandel kan bli bättre i länet. Tillgänglig statistik pekar på mycket begränsad förekomst men prostitution och människohandel är en del av den organiserade brottsl...

 • Utvecklingsmedel till skyddat boende

  Måttband med jämställdhetsmått
  2015-07-08

  Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel för skyddat boende för våldutsatta kvinnor tillhörande särskilt utsatta grupper. Sista ansökningsdag är 3 augusti 2015.

 • Ny rapport om hedersvåld

  Måttband med jämställdhetsmått
  2015-04-16

  Fortsatt utbildning, mer lokal samverkan och ett permanent nationellt stödforum. Det är några behov som länsstyrelserna lyfter fram i slutredovisningen av uppdraget att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Ansök om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Måttband med jämställdhetsmått
  2015-03-19

  Länsstyrelsen ska främja och stödja regionala insatser i länet för att motverka såväl hedersrelaterat våld och förtryck som att unga blir gifta mot sin vilja genom att fördela utvecklingsmedel till kommuner och andra organisationer. Sista ansökningsdag är den 20 april 2015.

 • Resekurage – Stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  Ta med ditt resekurage
  2014-12-16

  "Resekurage" riktar sig främst till personer som ska fira jul utomlands, och syftet är att få fler att tipsa polisen om svenskar som exploaterar barn sexuellt.

 • Webbstöd i arbetet mot våld i nära relationer

  Webbstöd för kommunernas arbete mot våld
  2014-12-12

  Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har lanserat ett webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Ann-Sofi Blomkvist
Informationschef
Staben
010-2234204
070-2074353
Maud Edhager
Webbansvarig
Staben
010-2234217