Nyhetsarkiv 

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Urval: Miljö & klimat, Miljömål, 12 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 6 träffar
 • Stor uppslutning på hearing om åtgärdsprogram för länets miljö

  Landshövding Liselott Hagberg inviger miljömålshearing
  2014-11-20

  På tisdagen, 18 november, samlades drygt 60 representanter från organisationer i länet för en hearing om ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Åtgärdsprogrammet innehåller 26 konkreta åt...

 • Hearing – Åtgärdsprogram för miljömålen

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-10-28

  Den 18 november 2014 hålls en hearing för Södermanlands åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammet har tagits fram i samverkan med aktörer i länet och avser åtgärder inom fyra områden: Vatten, b...

 • Fortsatt förhöjda kvicksilverhalter i gäddor

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-08-14 Pressmeddelande:

  Gäddor från sjöar i Södermanland innehåller fortfarande kvicksilver men i sådana nivåer att det går att äta dem. I Örhammaren har halter över gränsvärde för konsumtion påvisats. – Det är långt kvar till bakgrundshalterna och därmed miljömålet ”Giftfri miljö” kan uppnås, säger Sofi Nordfeldt, limno...

 • En bit kvar till Giftfri miljö - bekämpningsmedel i vattendrag

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-08-13

  Bekämpningsmedel har påvisats i halter över riktvärden i vattendrag i Södermanland. Detta visar den undersökning som är genomförd inom den regionala miljöövervakningen. – För att nå miljömålet ”Giftfri miljö” behöver halterna bli ännu lägre i vattendragen, säger Sofi Nordfeldt, limnolog på Länssty...

 • Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-06-16

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta allt från operationella utsläpp från fartyg till stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen ska stödja räd...

 • Miljömål i fokus

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2013-12-19

  Nu finns nya numret av nyhetsbrevet "Miljömål i fokus" att läsa här på webben.

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Maud Edhager
Webbansvarig
Staben
010-2234217