Nyhetsarkiv 

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Urval: Miljö & klimat, Miljömål, 12 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 8 träffar
 • 72 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar oss i Sörmland

  Enkätframsida
  2015-03-25

  Den här veckan får 2 400 sörmlänningar ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 ...

 • Samråd om en av våra viktigaste resurser: vårt vatten

  Grafik föreställande människor med olika synpunkter
  2015-02-02 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Södermanlands län och Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt bjuder in till samrådsmöte i Katrineholm 5 februari. Här möter vi kommuner, branschorganisationer, föreningar ...

 • Fler beslut om styrmedel och åtgärder behövs för att nå miljömålen

  Kungsörn
  2014-12-15

  Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det är utgångspunkten i den svenska miljöpolitiken och miljökvalitetsmålen men årets bedömning av tillståndet...

 • Stor uppslutning på hearing om åtgärdsprogram för länets miljö

  Landshövding Liselott Hagberg inviger miljömålshearing
  2014-11-20

  På tisdagen, 18 november, samlades drygt 60 representanter från organisationer i länet för en hearing om ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Åtgärdsprogrammet innehåller 26 konkreta åt...

 • Hearing – Åtgärdsprogram för miljömålen

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-10-28

  Den 18 november 2014 hålls en hearing för Södermanlands åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammet har tagits fram i samverkan med aktörer i länet och avser åtgärder inom fyra områden: Vatten, b...

 • Fortsatt förhöjda kvicksilverhalter i gäddor

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-08-14 Pressmeddelande:

  Gäddor från sjöar i Södermanland innehåller fortfarande kvicksilver men i sådana nivåer att det går att äta dem. I Örhammaren har halter över gränsvärde för konsumtion påvisats. – Det är långt kvar till bakgrundshalterna och därmed miljömålet ”Giftfri miljö” kan uppnås, säger Sofi Nordfeldt, limno...

 • En bit kvar till Giftfri miljö - bekämpningsmedel i vattendrag

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-08-13

  Bekämpningsmedel har påvisats i halter över riktvärden i vattendrag i Södermanland. Detta visar den undersökning som är genomförd inom den regionala miljöövervakningen. – För att nå miljömålet ”Giftfri miljö” behöver halterna bli ännu lägre i vattendragen, säger Sofi Nordfeldt, limnolog på Länssty...

 • Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-06-16

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta allt från operationella utsläpp från fartyg till stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen ska stödja räd...

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Maud Edhager
Webbansvarig
Staben
010-2234217