Nyhetsarkiv 

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Urval: Miljö & klimat, Klimat och energi, 12 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 7 träffar
 • Regionala miljömålsdagar med tema hållbar konsumtion

  2015-10-08 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen och landstinget arrangerar regionala miljömålsdagar med tema hållbar konsumtion, den 14 och 15 oktober. Under temat hållbar konsumtion samlas regionala aktörer till en inspirationsdag kring upphandling och en dag med föreläsningar med konsumtionsperspektiv på klimatfrågan. Allmänheten ...

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Blomma
  2015-06-29

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Rekommendationer för ny bebyggelse runt Mälaren

  Mälarkonferens 2015 loggo
  2015-03-10 Pressmeddelande:

  Mälaren har stor översvämningsrisk i dag. Därför har länsstyrelserna i regionen nu tagit fram gemensamma rekommendationer för på vilka nivåer ny bebyggelse runt sjön kan planeras. Rapporten pre...

 • Energiläget för Södermanland: Fossila bränslen den största posten

  Vindkraftverk under uppförande på slättlandskap
  2015-01-21

  Länsstyrelsen i Södermanlands län har nu tagit fram den första rapporten i det som ska bli en återkommande serie som belyser energianvändningen i Södermanland.

 • Fler beslut om styrmedel och åtgärder behövs för att nå miljömålen

  Kungsörn
  2014-12-15

  Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det är utgångspunkten i den svenska miljöpolitiken och miljökvalitetsmålen men årets bedömning av tillståndet...

 • Stor uppslutning på hearing om åtgärdsprogram för länets miljö

  Landshövding Liselott Hagberg inviger miljömålshearing
  2014-11-20

  På tisdagen, 18 november, samlades drygt 60 representanter från organisationer i länet för en hearing om ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Åtgärdsprogrammet innehåller 26 konkreta åt...

 • Hearing – Åtgärdsprogram för miljömålen

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-10-28

  Den 18 november 2014 hålls en hearing för Södermanlands åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammet har tagits fram i samverkan med aktörer i länet och avser åtgärder inom fyra områden: Vatten, b...

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Maud Edhager
Webbansvarig
Staben
010-2234217