Nyhetsarkiv 

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Urval: Miljö & klimat, Klimat och energi, 12 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 6 träffar
 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Blomma
  2015-06-29

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Rekommendationer för ny bebyggelse runt Mälaren

  Mälarkonferens 2015 loggo
  2015-03-10 Pressmeddelande:

  Mälaren har stor översvämningsrisk i dag. Därför har länsstyrelserna i regionen nu tagit fram gemensamma rekommendationer för på vilka nivåer ny bebyggelse runt sjön kan planeras. Rapporten pre...

 • Energiläget för Södermanland: Fossila bränslen den största posten

  Vindkraftverk under uppförande på slättlandskap
  2015-01-21

  Länsstyrelsen i Södermanlands län har nu tagit fram den första rapporten i det som ska bli en återkommande serie som belyser energianvändningen i Södermanland.

 • Fler beslut om styrmedel och åtgärder behövs för att nå miljömålen

  Kungsörn
  2014-12-15

  Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det är utgångspunkten i den svenska miljöpolitiken och miljökvalitetsmålen men årets bedömning av tillståndet...

 • Stor uppslutning på hearing om åtgärdsprogram för länets miljö

  Landshövding Liselott Hagberg inviger miljömålshearing
  2014-11-20

  På tisdagen, 18 november, samlades drygt 60 representanter från organisationer i länet för en hearing om ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Åtgärdsprogrammet innehåller 26 konkreta åt...

 • Hearing – Åtgärdsprogram för miljömålen

  Kungssörn i flykt som tagit en fisk
  2014-10-28

  Den 18 november 2014 hålls en hearing för Södermanlands åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammet har tagits fram i samverkan med aktörer i länet och avser åtgärder inom fyra områden: Vatten, b...

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Maud Edhager
Webbansvarig
Staben
010-2234217