Vargspillning väster om Gnesta

Länsstyrelsen har låtit göra en DNA-analys av spillning som hittats väster om Gnesta den 18 augusti.  Analysen bekräftar att det var spillning av varg. Den här gången en ung varghane född i Sandsjöreviret i Värmland 2012 eller 2013.

I våras konstaterades att en vargtik född i Forshagareviret i Värmland 2013 rörde sig i den östra delen av länet, och på andra sidan länsgränsen i Stockholms län. Under sommaren har även observationer av två vargar i sällskap rapporterats vid några tillfällen i området kring länsgränsen. Hittills har dock ingen sådan observation kunnat bekräftas.

Spillningen som nu analyserats hittades tre kilometer från den plats där 8 får angreps och dödades den 17 augusti.

– Fyndet väcker frågan om det trots allt var varg som orsakade det angreppet, säger Per Folkesson på Länsstyrelsen. Den besiktning som gjordes visade skador och mönster som är typiska för lodjursangrepp. Det som var ovanligt var att antalet rivna djur var stort, vilket kan tyda på ett vargangrepp.

Enligt riksdagens rovdjurspolitik ska vargstammen tillåtas att sprida sig söderut på naturlig väg. Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation har föreslagit en miniminivå för varg som betyder att länet ska kunna dela en vargföryngring med ett angränsande län, till dess att det finns minst tre föryngringar i södra Sverige.

I länet finns gott om vilda bytesdjur för rovdjur, men också särdrag som kräver särskild hänsyn såsom många fårbesättningar och betesmarker som gränsar mot vatten och därför är svåra att stängsla mot rovdjur.

– Tamdjursägare är välkomna att höra av sig till Länsstyrelsen för att diskutera vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att förebygga angrepp i den egna besättningen. Det finns också vissa ekonomiska bidrag att söka för bland annat rovdjursavvisande stängsel, säger Per Folkesson.

Observationer av vargar och andra stora rovdjur i bör rapporteras till www.rovobs.se, så att tamdjursägare och andra som är intresserade kan hålla sig uppdaterade.