Stor satsning på företagsutveckling i Södermanland

Regeringens satsning på företag som drivs av kvinnor innebär att mer än 100 företag i Södermanland får möjlighet att utvecklas.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har en lång tradition av att arbeta för utveckling av kvinnors företagande.  Det långsiktiga arbete har bidragit till att länet ligger bland de främsta både när det gäller nyföretagande och antal företag som drivs av kvinnor.

-  Företag som drivs av kvinnor har en betydelsefull roll när det gäller länets tillväxt. Jag är mycket nöjd med att länsstyrelsens arbete har bidragit till den här positiva utvecklingen, säger Landshövding Bo Könberg.

Regeringen satsar 100 mnkr per år i Programmet Främja kvinnors företagande och av dessa går 3,4 mnkr till Södermanland. Över 100 företagare kommer att delta i sju olika projekt (se nedan) i länet under 2012 - 2014 med målet att utveckla sina företag. Målsättningen för projekten är att omsättning och vinst i företagen ska öka. Bakom satsningen står Regionförbundet Sörmland i samarbete med Länsstyrelsen.  

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet, visar att en fjärdedel av företagen drivs av kvinnor och att nio av tio av dessa företag finns inom tjänstesektorn. Kvinnor som driver företag är yngre och mer välutbildade än män som driver företag och har större vilja att växa än de som drivs av män. 

Läs mer om undersökningen på www.tillvaxtverket.se  under Fakta och statistik.

 

Projekt Äkta Sylt – MOS
Projektägare Svenska Syltningssällskapet ek för
Kommuner Hela länet
Kontaktperson Carina Dalunde 070-825 56 57

Projekt En annorlunda galleria - Väg 223
Projektägare Väg 223 ideell förening
Kommuner Nyköping, Gnesta, Strängnäs
Kontaktperson Åsa Ingårda 076-273 30 77

Projekt Strängnäs-Sörmland-Världen
Projektägare Strängnäs Q
Kommuner Strängnäs
Kontaktperson Elisabeth Gustafsson 073-833 37 71

Projekt KREO for Business - IAB
Projektägare Linneagruppen AB
Kommuner Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping
Kontaktperson Ann-Sofi Knutsson Persson 070-730 20 04

Projekt Powerteam
Projektägare GiVE Competense AB
Kommuner Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Flen, Vingåker, Trosa
Kontaktperson Anna- Karin Andersson 070-318 05 45

Projekt Växa med marknaden
Projektägare Roc Consulting (Innovationssupport Sweden AB) Kommuner Hela länet
Kontaktperson Eva Rosenthal 070-568 37 63

Projekt Growing Business
Projektägare Nyföretagarcentrum Östra Sörmland
Kommuner Nyköping, Trosa, Gnesta, Oxelösund
Kontaktperson Birgit Båvner 070-340 60 94