Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter i oktober

Länsstyrelserna genomför under de kommande fyra veckorna den hittills största kontrollen av djurtransporter. En av insatserna är att under vecka 42 ”stänga Sverige” – att under en dag kontrollera alla djurtransporter som passerar Sveriges gränser.

Det länsövergripande djurtransportprojektet inleds på måndag. Projektet är det första i sitt slag sedan länsstyrelserna övertog djurskyddet från kommunerna 2009. Ett av målen med projektet är att säkerställa att kontroller och bedömningar bedrivs på samma sätt över hela landet.

– Den här typen av samarbeten har varit svåra att organisera tidigare. Att länsstyrelserna kan samordna en så här stor insats ger oss en bättre kunskap om vilka platser och typer av djurtransporter som behöver kontrolleras, säger projektledaren Mattias Gårdlund, djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen Skåne.

Projektet består av två delar. I det första undersöks förhållandena vid lastning och avlastning av djur på gårdar, beten och slakterier. Det handlar om transporter till slakterier av fjäderfä, gris och nöt. Kontrollerna pågår under fyra veckor och kommer i vissa fall att koordineras mellan länen. Samma transport kan kontrolleras vid lastning i ett län och avlastning i ett annat län.

Den andra delen av projektet sker under vecka 42. Under en dag stoppas alla djurtransporter till och från Sverige. Insatsen genomförs tillsammans med tullen.

– Genom denna kontroll får vi en bra bild över hur många och vilken typ av djurtransporter som kommer och lämnar vårt land, säger Mattias Gårdlund.    

- I Södermanlands län kommer vi att koncentrera våra kontrollinsatser till slaktdjurstranposter, djurtransport på väg och hästtransporter vid tävling, säger Ulrike Segerström, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen.

För mer information, kontakta den centrala projektgruppen: Mattias Gårdlund, Länsstyrelsen Skåne, 040-25 27 10, 076-144 87 20. Laila Nordlund, Länsstyrelsen i Västerbottens län 090-10 73 26, Anna Sörlin, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 023-811 08, Peter Johansson, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 0920-963 91.