Ny sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen

Länsstyrelsens sakkunniga i jämställdhet heter sedan en månad Kirsi Sedell Masters. Hon har bland annat i uppdrag att arbeta för bättre jämställdhet mellan män och kvinnor och att motverka mäns våld mot kvinnor. Under maj månad har hon rest runt i länet för att få en bild av läget och börja bygga upp ett kontaktnät.

- Jag har bland annat träffat medlemmarna i länets jämställdhetskommitté och ser fram emot att vara med och utveckla det samarbetet, säger Kirsi Sedell Masters. Jag ska också bidra till regionförbundets arbete med en handlingsplan för jämställdhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetet.

Ett av regeringens fyra jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ungefär femtio procent av arbetstiden kommer att användas till det uppdraget.  

- Den stora ekonomiska satsning som regeringen har gjort under flera år inom det området måste leda till att vi närmar oss målet, säger Länsstyrelsens nya sakkunniga. Här ser jag att kommuner och frivilligorganisationer behöver mycket stöd och kompetensutveckling.

Kirsi Sedell Masters har en gedigen bakgrund inom jämställdhetsområdet.

- Jag har länge haft ett brinnande intresse för jämställdhetsfrågor, berättar hon. Ett av mina första uppdrag var att arbeta med stöd till lokala kvinnoorganisationer på Balkan efter kriget på 90-talet.

Hon har även varit genusansvarig på Migrationsverket och där arrangerat utbildningar för att öka kunskaperna om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel. De senaste fem åren har Kirsi Sedell Masters arbetat i Järfälla kommun för att motverka våld i nära relationer.