Länsstyrelsens råd utsett av regeringen

Regeringen har utsett ledamöter till rådet vid Länsstyrelsen i Södermanlands län för nästa år, 2011. Rådet består av åtta ledamöter och landshövding Bo Könberg är ordförande. Regeringen har fattat beslutet efter förslag från landshövdingen.

-  Jag är mycket glad att regeringen har förordnat de mycket kompetenta personer som jag föreslagit. Länsstyrelsens råd får därmed en bred representation med personer från näringslivet, högskolan, kommunpolitiken, landstingspolitiken och riksdagen, säger Bo Könberg i en kommentar.  

De åtta ledamöterna har utsetts för ett år, 2011:

Hans Ekström, född 1958, riksdagsledamot (S). Under åren 1995 - 2010 kommunalråd i Eskilstuna kommun.  Ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland. Bosatt i Eskilstuna.

Liselott Hagberg, född 1958, Riksdagens 3:e vice talman (FP). Har tidigare arbetat i landsbygdsförsamling med konfirmander, barngrupper, ekonomi och administration. Var fram till 2002 gruppledare för folkpartiet i Nyköping. Bosatt i Nyköping.

Åsa Kullgren, född 1971, ordförande i landstingsstyrelsen i Sörmland (S). Hon har tidigare arbetat som jurist vid Högskoleverket och också varit politiskt sakkunnig på justitiedepartementet med ansvar för kriminalpolitiska frågor. Hon är också ledamot i Regionförbundet Sörmlands styrelse. Bosatt i Flen.

Anna-Greta Lundh, född 1955, VD för Länsförsäkringar Södermanland, tidigare bl a affärsområdeschef på Länsförsäkringar Uppsala och marknadsdirektör på Länsförsäkringar AB. Bosatt i Oxelösund.

Christina Mattsson, född 1947, styresman för Nordiska Museet. Känd visforskare som tillsammans med bl a Bengt af Klintberg har givit ut böcker om svenska folkvisor och folkmusik. Har i många år varit programledare i Sveriges Radio och chef för Sveriges Radio P2. Bosatt i Stockholm. 

Ingegerd Palmér, född 1946, rektor för Mälardalens Högskola. Hon var tidigare bl a lektor i matematik vid KTH i Stockholm, och från 1994 och fram till nuvarande befattning rektor vid Luleå Tekniska Universitet. Ingegerd  Palmér är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien. Bosatt i Västerås.

Daniel Portnoff, född 1971, kommunalråd (M) i Trosa kommun. Började arbeta med politik i unga år och blev i valet år 1998 Sveriges yngsta kommunalråd. Därefter oppositionsråd fram till 2006, då han åter blev kommunalråd. Han är också fram till årsskiftet vice ordförande i Regionförbundet Sörmlands styrelse. Bosatt i Trosa.

Gösta Reinl, född 1947, VD för Eskilstuna fabriksförening. Har hela sitt yrkesliv varit verksam inom svensk industri, varav huvuddelen inom Volvokoncernen, bl a som VD för Volvo CE:s Customer Support och som ledamot av Volvo CE:s ledningsgrupp. Bosatt i Eskilstuna.