Joyce Kimwaga Lundin fick den tredje Sörmlandsmedaljen

Joyce Kimwaga Lundin från Katrineholm fick i dag ta emot den tredje Sörmlandsmedaljen. Landshövding Bo Könberg överlämnade den vid en högtidlig ceremoni på Residenset i Nyköping.

I motiveringen heter det: ”för betydelsefulla insatser som förenklar för kvinnor från andra länder att förverkliga sina företagsidéer i Sverige. Joyce har med stort engagemang och uthållighet lyckats genomföra och sprida sina tankar både inom och utanför länet. Genom sin egen gärning har hon visat att det är möjligt och hon är därför en viktig förebild för andra.”  

Joyce Kimwaga Lundin har bland annat startat Sveriges första mikrofinansieringsinstitut i Katrineholm och har också initierat kvinnoföreningen Neem, Nätverk för entreprenörer från etniska minoriteter.   

Det är ledamöterna i Länsstyrelsens råd som tillsammans med landshövdingen utser medaljören.  

Syftet med Sörmlandsmedaljen är att ”hedra personer med anknytning till Södermanlands län som utfört betydelsefulla insatser”. Den delas ut två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.