Hälsa 

Den hälsorelaterade miljöövervakningen syftar till att undersöka förekomst och effekter av miljöfaktorer som har betydelse för människors hälsa.

Exempel på vad som är viktigt att uppmärksamma är luftföroreningar (t.ex. från trafik och småskalig vedeledning), buller (främst från trafik), radonförekomst i byggnader samt förorening av olika slag i livsmedel och dricksvatten.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 NYKÖPING
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx