Miljö- och klimatråd

För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen.
Södermanlands Miljö- och klimatråd

I samband med processen att ta fram ett åtgärdsprogram för miljömålen utarbetades formerna för ett regionalt miljö- och klimatråd. Den 8 maj 2015 bildades rådet genom att deltagarna skrev under en avsiktsförklaring om samarbete och genomförande av åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Undertecknad avsiktsförklaring Miljö- och klimatrådet

Syfte

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och styrgrupp i enskilda projekt som drivs inom ramen för åtgärdsprogrammet.

Miljö- och klimatrådet ska:

  • Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet, och styrgrupp i projekt inom programmet
  • Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsarbetet
  • Stödja genom resurser för åtgärder, t.ex. fondsamordning
  • Vid behov tillsätta projekt- och arbetsgrupper
  • Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

 

Kommunikationsplan för Miljö- och klimatrådet

Grafiska riktlinjer

Medlemmar

Medlemmar i Miljö- och klimatrådet är aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet. Medverkande aktörer är: Biogas Öst, Energikontoret Mälardalen, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Landstinget Sörmland, LRF Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Regionförbundet Sörmland, Skogsstyrelsen, Strängnäs kommun, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Trosa kommun, Vingåkers kommun, Östsvenska Handelskammaren.

Frågor?

Kontaktperson för Miljö- och klimatrådet är Maria Gustavsson, Länsstyrelsen. Kontaktuppgifter finner du till höger.