Växtodling

Länsstyrelsen arbetar med flera frågor inom växtodlingsområdet. Kurser om bekämpningsmedel och växtnäring är exempel på vad Länsstyrelsen kan erbjuda.

Bild på mogen spannmål

Länsstyrelsen bedriver rådgivning, erbjuder kurser och andra aktiviteter.

Greppa Näringen är en rådgivningskampanj som ger svenska lantbrukare möjlighet att få grepp om ekonomin i hanteringen av växtnäring och bekämpningsmedel på gården. Vi kan också erbjuda individuell rådgivning om våtmarker, gödsling och bekämpning.

Bild på nyskördad vall
Tillsyn av några allvarliga skadegörare och ogräs, potatiskräfta och flyghavre, ingår också i våra arbetsuppgifter. Vill du veta hur du kan känna igen och bekämpa dessa så kan du läsa mer under respektive rubrik i menyn till vänster.