Växtodling 

Länsstyrelsen arbetar med flera frågor inom växtodlingsområdet. Kurser om bekämpningsmedel och växtnäring är exempel på vad Länsstyrelsen kan erbjuda.

Bild på mogen spannmål
foto: Erik Hjortsberg

Länsstyrelsen bedriver rådgivning, erbjuder kurser och andra aktiviteter.

Greppa Näringen är en rådgivningskampanj som ger svenska lantbrukare möjlighet att få grepp om ekonomin i hanteringen av växtnäring och bekämpningsmedel på gården. Vi kan också erbjuda individuell rådgivning om våtmarker, gödsling och bekämpning.

Bild på nyskördad vall
foto: Erik Hjortsberg
Tillsyn av några allvarliga skadegörare och ogräs, potatiskräfta och flyghavre, ingår också i våra arbetsuppgifter. Vill du veta hur du kan känna igen och bekämpa dessa så kan du läsa mer under respektive rubrik i menyn till vänster.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 NYKÖPING
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx