Tvärvillkor 

För att ha rätt till vissa EU-stöd finns det krav på att man ska följa ett antal lagar inom olika områden. Lagar ska naturligtvis alltid följas, men tvärvillkoren innebär att gårdsstödet och övriga direktstöd samt miljöersättningar kan drabbas om man inte följer vissa lagar och regler.

Tvärvillkoren utgörs dels av skötselkrav och dels av verksamhetskrav. Skötselkraven är beskrivna i miljöhusesyn som kan beställas på Jordbruksverkets webbplats. Verksamhetskraven utgörs av ett urval av lagar inom vissa områden. Verksamhetskraven har införts successivt.

Bryter man mot tvärvillkoren kan det bli fråga om avdrag på alla direktstöd och miljöersättningar (åtaganden med startår 2005 eller senare). Vid avdrag så dras en procentsats på alla direktstöd och eventuella miljöersättningar.

  • Gårdsstödet
  • Stärkelsepotatisstödet
  • Kvalificeringsstödet Mervärdesstödet
  • Mljöstödsåtaganden från 2005

Mer information om tvärvillkoren får du i miljöhusesyn och på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Kristina Gullbrandsson
Landsbygdsenheten
010-2234252
Mirjam Nestor
Landsbygdsenheten
010-2234263