SAM Internet 

SAM Internet är en gratis Internettjänst från Jordbruksverket och länsstyrelserna som gör det enklare att ansöka om EU-stöd.

Sista datum för SAM-ansökan, 3 april, närmar sig. Här kan du läsa om några viktiga nyheter. Utförligare information får du på Jordbruksverkets webbplats. Du är också välkommen att ringa oss på Länsstyrelsen.

Ny adress

Om du inte använder e-legitimation när du skickar in din SAM-ansökan så ska försäkranssidan och allt annat material som rör ärendet skickas till en ny adress där den kommer att skannas och digitaliseras. 2014 är det e-legitimation som är i fokus.

Länsstyrelsen i Södermanland
FE 13                                                                                
839 81 Östersund

Skärmdump från SAM Internet
Skärmdump från SAM Internet

Ingen SAM- blankett 2014

Inför SAM-ansökan 2014 skickar inte Jordbruksverket ut några SAM-blanketter. Du får i stället söka dina stöd direkt på Jordbruksverkets webbplats i tjänsten SAM Internet. Jordbruksverket och Länsstyrelsen satsar på att få alla lantbrukare i hela Sverige att söka sina stöd i SAM Internet. Anledningen är att det blir färre fel i ansökningarna med SAM Internet jämfört med på blankett. Färre fel i ansökningarna betyder att fler lantbrukare kan få sina stödpengar vid det tidigaste utbetalningsdatumet.

Nytt telefonnummer för SAM ansökan 2014

Numera finns det endast ett nummer för alla frågor som rör SAM ansökan 0771-67 00 00. Där kan man välja att prata med Jordbruksverket eller Länsstyrelsen. Det är viktigt att man uppger personnummer/organisationsnummer för att bli kopplad till rätt Länsstyrelse.

Vill du att någon annan ska göra ansökan åt dig?

Om du vill att en konsult ska göra din ansökan, tänk på att kontakta konsulten i god tid. För att konsulten ska kunna göra ansökan åt dig måste du ge konsulten fullmakt. Det gör du via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats. Du kan också göra det med hjälp av blanketten Fullmakt som du hittar på Jordbruksverkets webbplats under e-tjänster, blanketter.

Mina sidor  

Mina sidor är ett bra hjälpmedel för dig som lantbrukare. Du kan följa dina ärenden och kontrollera dina uppgifter. Tjänsten finns på jordbruksverkets hemsida. Du måste ha e-legitimation för att använda tjänsten.  

På Mina sidor kan du:

  • se info om areal, djur, åtaganden, stödrätter
  • enkelt överföra stödrätter
  • ändra bankkontonummer
  • kolla hur det går med din ansökan
  • få veta när dina pengar kommer
  • dela ut fullmakter till en konsult    

Vad är e-legitimation?

E-legitimation är en personlig elektronisk id-handling som du använder för att legitimera dig och underteckna handlingar på internet. Vi rekommenderar starkt att du använder e-legitimation. Du skaffar e-legitimation utan kostnad genom din bank. E-legitimationen kan du använda i många andra sammanhang förutom i dina kontakter med jordbruksverket t.ex. vid kontakter med skatteverket, försäkringskassan och apotek/sjukvård.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx

Nytt telefonnummer för SAM-ansökan

0771-67 00 00

Länkar till Jordbruksverket