Blockkartor 

Blockkartorna ingår numera som en del i SAM Internet.

Karta över jordbruksblock

 

Blockkartorna behöver omfatta det område där du söker EU-stöd för att du ska kunna göra din ansökan i SAM Internet.

Om du ska bruka nya jordbruksblock och behöver ytterligare blockkartor för att komma åt markerna i SAM-internet kan du beställa dessa från Länsstyrelsen. Kontakta oss på telefon 0771-67 00 00 eller e-post sodermanland@lansstyrelsen.se

Tänk på att du behöver ange blockidentiteter, den förre brukarens kundnummer eller fastighetsbeteckning när du beställer nya blockkartor.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Jan Hägg
Landsbygdsenheten
010-2234254
Christina Johansson Erdtman
Landsbygdsenheten
010-2234251