Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Ulrika Lundberg
Enhetschef
Landsbygdsenheten
010-2234262

Stödmedel slut

Alla medel i nuvarande landsbygdsprogram är nu intecknade. Det betyder att projekt-, företagsstöd och miljöinvesteringar inte går att söka förrän nästa landsbygdsprogram kommer igång. När det blir vet vi ännu inte.

Kompetensutveckling för landsbygdsföretag

Information

Från och med 1 september 2012 ska du som söker stöd själv anmäla och ändra kontonummer via Jordbruksverkets Mina sidor.

I SAM Internet kan du inte längre registrera eller ändra kontonummer. Du kan fortfarande se vilka konton som är registrerade på dig. Ändringar eller anmälan om kontonummer ska ske via Mina sidor.

Du kan anmäla kontonummer på en blankett som finns på Jordbruksverkets webbplats. Denna blankett ska skickas in till Jordbruksverket. Tillsammans med anmälan ska du bifoga kopia av godkänd id-handling.

Dessa nya rutiner har föranletts av Jordbruksverkets roll som utbetalningsmyndighet samt att det skett ett antal felaktiga utbetalningar och bedrägeriförsök under 2011 och 2012. Då bedrägerier mot myndigheter är ett växande samhällsproblem har Jordbruksverket på inrådan av Polismyndigheten beslutat att skärpa rutinerna gällande kontoändringar.

Mer information om Mina sidor