Lantbruk och landsbygd

Traktor på fält

Här hittar du information om hur du söker stöd och ersättning och om hur EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer. 

 Handlingsplan landsbygdsprogrammet

 Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan om företags- och projektstöd inom landsbygdsprogrammet är nu öppet för ansökan.

Alla stöd söks via Jordbruksverkets e-tjänst.

Stöd till rovdjursstängsel

För mer information se Jordbruksverkets webbplats.

 Information

Du som söker stöd ska själv anmäla och ändra kontonummer via Jordbruksverkets Mina sidor.

I SAM Internet kan du inte längre registrera eller ändra kontonummer. Du kan fortfarande se vilka konton som är registrerade på dig. Ändringar eller anmälan om kontonummer ska ske via Mina sidor.

Du kan anmäla kontonummer på en blankett som finns på Jordbruksverkets webbplats. Denna blankett ska skickas in till Jordbruksverket. Tillsammans med anmälan ska du bifoga kopia av godkänd id-handling.

Dessa nya rutiner har föranletts av Jordbruksverkets roll som utbetalningsmyndighet samt att det skett ett antal felaktiga utbetalningar och bedrägeriförsök under 2011 och 2012. Då bedrägerier mot myndigheter är ett växande samhällsproblem har Jordbruksverket på inrådan av Polismyndigheten beslutat att skärpa rutinerna gällande kontoändringar.

Mer information om Mina sidor