Stendörren

Hitta hit

Stendörren är beläget vid kusten mellan Nyköping och Trosa. Från E4:an ta av vid Vagnhärad eller Tystberga och kör väg 219 mot Studsvik/Stendörren. Följ skyltning mot Stendörren.

 

För besökaren

Stendörren är ett mycket uppskattat och välkänt naturreservat som lockar besökare från när och fjärran. Via hängbroar kan du komma ut i skärgårdsnaturen utan båt.

I reservatet finns flera markerade stigar som bjuder både på intressanta kunskaper och spännande upplevelser. Du kan spana ut över öppet vatten vid Äspskär, bada från klipporna, se årstidsskiftningarna i flora och fauna eller varför inte försöka att få upp middagsfisken?

Sitter du i rullstol finns det möjlighet att komma ut på Lerviksudden för att grilla och uppleva skärgården.

Vintertid med starka isar är skärgården tillgänglig även för dem som saknar båt.

Reservatet är utrustad med ett flertal eldstäder med ved, toaletter och sopmajor så det ska vara lätt att lämna det i städat skick. Detta är nödvändigt då reservatet besöks av uppemot 200 000 personer årligen.

Vid Aspnäset finns det ett naturum som är öppet under sommarhalvåret. I naturum kan du lära dig mer om Östersjön och skärgårdens natur, miljö och kulturhistoria genom utställningar, guidningar och andra aktiviteter. Den nya basutställningen blev färdig 2016. Här finns något för både stora och små. Du kan bekanta dig med livet under Östersjöns yta genom att bland annat studera vårt akvarium.

Har du svårt att gå och vill besöka naturum? Kontakta naturum så får du en bomkod och kan köra hela vägen ner. Bakom naturum finns tre p-platser reserverade för personer som har svårt att gå.

I reservatet finns även två stugor med enklare standard som går att hyra via naturum. Här finns mer information om stugorna.  Tänk på att det inte är tillåtet att tälta i de delar av reservatet som du når till fots. Flera vindskydd finns också i reservatet, vindskydden är dock inte byggda för övernattning.

Uthyrningsstugorna i reservatet 

 

Beskrivning

Reservatet består av två delar. Från fastlandsdelen når du ut till vissa av öarna via hängbroar. De yttre delarna av reservatet, kring fiskehemmanet Griskär, är endast tillgängligt med båt.

Allt som allt 923 hektar, varav land och öar upptar 185 hektar och resterande 738 hektar är vattenområde.

På fastlandsdelen finns det orörda skogsområden och kustpartier men också delar som fortfarande brukas på traditionellt sätt. Dessa sistnämnda delar befinner sig främst runt det gamla fiskehemmanet Aspnäset.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) för värdefulla naturområden.
 

 Bild på naturum

Information

Reservatet kan besökas året om.

Naturum är öppet dagligen 10.00-18.00 i juni - augusti. I maj och september helger 10.00-18.00 och vardagar 12.00-16.00. Vid andra tillfällen kan vi öppna för grupper. Ring för information till naturum 0155-26 31 80. Se även naturums webplats.

Djurhållare inom området är Klas Stockman 070-874 54 88.

Syfte

Naturreservatet bildades 1972 för att erbjuda det rörliga friluftslivet tillgång till den sörmländska skärgården.

Föreskrifter

För att underlätta för allmänheten har vissa gemensamma regler beslutats för naturreservaten i Sörmlands skärgård.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd för- ankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Hjälp till att hålla reservatet rent och snyggt! Lämna inget skräp efter dig och plocka gärna upp det skräp du ev. kan träffa på. Sopställen finns nära till hands.

Inom Stendörrens naturreservat är det  inte tillåtet att tälta på de delar dom du kan nås till fots. Har du tillgång till kajak kan du korsa den inre farleden, söder om den får man tälta.

Fakta

Beslutsdatum: 1972-02-16
Kommun: Nyköping
Storlek: 923 ha
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län


Karta

Get Microsoft Silverlight

Logotyp LIFE CB
Området ingår i projektet LIFE Coast Benefit. Klicka på bilden för att komma till projektets webbsida.

Hitta till Stendörrens naturreservat

Stendörren är beläget vid kusten mellan Nyköping och Trosa.

Buss 554 från Nyköping eller Trosa stannar vid Stendörren. Efter en promenad på ca 4 km är du framme i reservatet.

Från E4:an tag av vid Vagnhärad eller Tystberga och kör väg 219 mot Studsvik/Stendörren.

Länk till mer information om Stendörrens naturreservat.

Karta till Stendörrens naturreservat.