Nävsjön

Hitta hit

Naturreservatet Nävsjön ligger cirka 9 km söder Jönåker och 4,5 km nordväst Nävekvarn. Nävsjön är skyltat från vägen mellan Lundaskog och Nävekvarn. Från Nyköping ta motorvägen mot Oxelösund (Väg 53). Tag av till höger mot Nävekvarn. Tag åter till höger vid vägskylt ”Nävsjön 5” strax före Nävekvarn. Vid Nävsjön finns skyltar som visar vägen till naturreservatets P-plats.

För besökaren

Området kring naturreservatet och sjön är ett populärt friluftsområde som lockar besökare året runt. På vintern kan man se såväl skridskoåkare som pimplare på isen. På sommaren kan du ta ett uppfriskande bad i någon liten vik. Nävsjöns fiske är en förening för put-and-take-fiske. Pröva gärna din fiskelycka men lös fiskekort först. Fiskeföreningen hyr ut små roddbåtar och säljer fiskekort.

Ta en rundtur på Sörmlandsleden som slingrar sig runt sjön. Längs leden finns många bord, grillplatser och spänger, anpassade för fiske- och upplevelseturismen kring sjön. Även vindskydd med möjlighet till övernattning finns. Följer du Sörmlandsleden runt sjön kommer du också till det fina naturreservatet Nävsjömossen som ligger på andra sidan länsgränsen.

Beskrivning

Nävsjöns naturreservat är ett litet men fint naturreservat med uråldriga tallar. Här finns tallar som bedöms ha en ålder på omkring 250-350 år. Området, som sluttar ner mot Nävsjön, är mycket bergbundet men innehåller även smärre områden med sänkor och fuktigare partier. Minst hälften av området är ren hällmark.

Eftersom området är mycket vindexponerat, beläget på en nordsluttning mot Nävsjön, förekommer mycket vindfällen i området. Välutbildade klapperstensvallar påträffas på vissa ställen längs stranden.

Har du tur kan du i den storslagna naturen runt Nävsjön få se skymten av rovfåglar såsom ormvråk, havsörn, fiskgjuse och några mindre falksorter. På vårkanten kan du också höra storlommens säregna sång.

Naturreservatet ingår i sin helhet i det Europeiska nätverket (Natura 2000) för värdefulla naturområden.

Nedladdningsbara dokument och länkar

Besökskarta (pdf) 104 KB

Naturreservatsbeslut (pdf) 109 KB

Sörmlandsledens informationssida om Nävsjön runt

Naturreservatet Nävsjömossens informationssida
(närliggande naturreservat i Östergötland)

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara ett område med gammal skog och dess växt- och djurliv. Syftet är även att ge möjlighet till naturupplevelse, friluftsliv och forskning.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Fakta

Beslutsdatum: 1997-12-19
Kommun: Nyköping
Storlek: 4,9 hektar


Karta

Get Microsoft Silverlight