Skirtorpssjön

 Bild från Skirtorpssjön

Läge

Naturreservatet Skirtorpssjön ligger cirka fem kilometer sydost om Katrineholms tätort. Du finner naturreservatet utmed vägen mellan Katrineholm och Nyköping.

Besökskarta (pdf) 118 KB

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara en ås.

Naturreservatsbeslut (pdf) 80 KB

Beskrivning

Naturreservatet är ett åsparti med välutbildade åsgropar. Jättens handfat, Jättens tvålkopp och Glysas källare är tre folkliga benämningar på några djupa åsgropar som ligger nedsänkta i ett parti av Katrineholmsåsen. Den största åsgropen är vattenfylld.

Sörmlandsleden går genom området.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 0155-26 40 00.

Fakta

Beslutsdatum:  1955-03-04
Kommun: Katrineholm
Storlek: 23,9 ha


Get Microsoft Silverlight