Marvikarna

Hitta hit

Norr om Laxne vid sjön Klämmingens norra ände i Gnesta kommun ligger Marvikarna och Krampan. Naturreservatet nås från väg 223 mellan Nyköping och Mariefred via en mindre väg mot Krampan. Vägvisning finns norr om Laxne.

Koordinat till parkering (WGS84): 59.18785, 17.16416

För besökaren

Naturreservatet Marvikarna består av två delområden. I direkt anslutning till Marvikarna ligger också det välbesökta naturreservatet Krampan. Krampan har en egen informationssida här. Det är i området Krampan som du hittar vandringsleder, grillplatser, badplatsen och parkeringen.

Även de två delområdena i Marvikarna är värda ett besök. För besökare som är intresserade av fåglar, geologi, fornlämningar och flora finns mycket att se. I skogarna finns det gott om bär och svamp. Strövvänliga skogsvägar eller stigar finns i anslutning till både Svinsjöns och Körnstorps fritidshusområden.   

Beskrivning

Marvikarna är ett av länets bästa exempel på sprickdalssjöar. Sjöarna följer en sprickdal som sträcker sig från Strängnäs i norr ned till Hållsviken vid Östersjön i söder. Karaktären framträder starkast vid Mellan Marviken och Nedre Marviken. Här är bergsbranterna upp till femtio meter höga.

I sjösystemet lever många arter. Antalet fiskarter är stort och här finns den i Sörmland sällsynta fiskarten nissöga. Sjöarna har också en värdefull bottenfauna av insekter.

Vid bergen vid Marvikarna finns det på många håll en värmekrävande vegetation. Blodnäva, tulkört och getrams blandas med mer exklusiva inslag som spirbjörnbär, grusslok och gräslök. Branterna är också lämpliga häckningsmiljöer för känsliga fågelarter.

I reservatet finns ett skogsparti som brann våren 1990. Skogsområdet skall få utvecklas fritt i syfte att följa upp vegetationens förändringar efter branden.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Nedladdningsbara dokument och länkar

Besökskarta (pdf)

Naturreservatsbeslut (pdf)

Informationsskylt om Marvikarna och Krampan (pdf)

Informationssida om delområdet Krampan
(här hittar du mer information om reservatets friluftslivsanordningar)

Syfte

Att skydda ett område med utpräglade sprickdalssjöar som är av intresse från geovetenskaplig synpunkt och av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
 • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt e dyl
 • medföra hund som ej är kopplad
 • tälta eller uppställa husvagn mer än två dygn
 • göra upp eld
 • på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare e dyl
 • skräpa ned i naturen med plåt, plast, glas, papper, avfall eller annat, så att därav kan uppkomma otrevnad för annan
 • olovligen från växande träd eller buskar bl a bryta grenar och kvistar
 • handha eld eller brandfarligt föremål på sådant sätt att därav lätt kan uppstå brand
 • plocka eller på annat sätt skada inom länet fridlysta växter

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-2234000.

Fakta

Beslutsdatum:  1974-06-10
Kommun: Gnesta
Storlek: 15,0 hektar


Get Microsoft Silverlight