Fågel- och sälskyddsområden

Fågel- och sälskyddsområden är en form av djur- och växtskyddsområden som kan avsättas för att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter.

Inom sådana områden kan rätten till jakt, fiske och tillträde begränsas, men i övrigt råder inga inskränkningar av rätten att bruka mark eller vatten.

Fågelskyddsområden
I Södermanland finns i dag ett 30-tal fågelskyddsområden och merparten av dessa är belägna vid kusten och i skärgården. Områdena utanför kustbandet ligger i sjöarna Klämmingen, Marvikarna, Likstammen, Båven, Långhalsen, Yngaren, Hallbosjön, Nedingen, Mälaren, Nasen, Näshultasjön, Tisnaren och Tislången, samt vid Koppartorp i Tunaberg.

Skyltning fågelskyddsområden
Fågelskyddsområdena är skyltade med gula och gul-röda skyltar. Rött fält betyder 100 meter skyddszon. Anledningen till det utökade skyddet är att vissa fåglar har en lång häckningssäsong och är mycket störningskänsliga. Av färgkombinationerna på skyltarna kan man på avstånd avgöra vilka skyddstider och skyddszoner som gäller.

I skärgården finns inte skyltar på alla öar utan i regel endast på öar i ytterkanterna.

 

Fågelskyddsområden där förbud att beträda mark gäller under tiden 1 april - 15 juli.
Fågelskyddsområden där förbud att beträda mark eller komma närmare strand än 100 m gäller under tiden 1 april - 31 juli.
Fågelskyddsområden där förbud att beträda mark eller komma närmare strand än 100 meter gäller under tiden 1 februari - 15 augusti.

Sälskyddsområden
Våra tre sälskyddsområden ligger i yttre skärgården utanför Oxelösund. För sälskyddsområdena gäller tillträdesförbud 1 000 meter från öar och skär hela året.

Mer information
Mer information om de speciella föreskrifter som gäller i fågel- och sälskyddsområdena längs kusten finns i den enkla broschyren "Fågel- och sälskydd i Södermanlands skärgård" som kan beställas från Länsstyrelsen eller laddas ned via rutan ovan till höger.

 

Mer information

Skärgården:

Här kan du ladda ned broschyren om Fågel- och sälskyddsområden i Södermanlands skärgård (pdf 1,4 mb)

Båven:

Beslut