Rovdjursalert för tamdjursägare

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms-utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Södermanlands län
Får i hage

Syftet med tjänsten är att du som tamdjursägare ska få snabb information om när ett angrepp skett i ditt närområde. Efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur gör Länsstyrelsen i Södermanlands län ett sms-utskick i närområdet (inom berörd kommun och även angränsande kommun om angreppet skett i närheten av en kommungräns).  

Efter ett rovdjursangrepp i en tamdjursbesättning är risken för ett förnyat angrepp relativt stor. Även närbelägna besättningar löper större risk att få angrepp på sina djur. För att undvika ytterligare angrepp bör därför akuta skadeförebyggande åtgärder sättas in omgående, se under rubriken Förebygga viltskador.

Får och getter är de tamdjur som oftast riskerar att dödas av rovdjur. Permanenta rovdjursavvisade stängsel är den enskilt bästa åtgärden för att förebygga skada. Fler förslag på relevanta åtgärder har tagits fram av Viltskadecenter. Läs mer på www.slu.se/viltskadecenter

Anmäl dig till Länsstyrelsens Rovdjursalert

Tjänsten är nu öppen för dig som vill registrera dig som mottagare av utskick. Observera att det kan dröja upp till tio arbetsdagar från det att du anmäler dig till att du finns med på utskickslistan. OBS! Det är endast du som har tamdjursbesättning och som är bosatt i Södermanlands län som kan anmäla dig till den här tjänsten.       

Anmäl dig till Rovdjursalert

Klicka på bilden för att anmäla dig