Älg

Totalt fälls det cirka 1300 älgar varje år i Södermanlands län. Älgjakten har dock inte lika stor betydelse i Södermanlands län som i de norra delarna av landet då flera andra jaktbara klövviltsarter förekommer i stort antal i länet. Till exempel så fälls det sedan 2011 fler kronhjortar än älgar i länet.
Älg

Älgjakt

Länsstyrelsen har ett formellt ansvar för administration av älgjakten. Länsstyrelsen fattar årligen beslut om jakttiden, fällavgifter samt registrerar jaktområden.

Jaktåret 2017/18

 Hela beslutet om jakttider och fällavgifter kan du ta del av här

Jakttider

​Älskötselområde

9 oktober – 28 februari

Skyddsjakt vid odlade fält
16 augusti – 9 oktober

​Licensområde9 Oktober – 28 Februari 
Oregistrerat område9 – 13 oktober
Endast årskalv

Fällavgifter

Vuxen älg 1.000 kronor

Älgkalv 200 kronor

Jaktresultatet ska anmälas digitalt till länsstyrelsen inom två veckor efter att en älg har fällts.

Registrerade jaktområden

Senast två veckor efter jakttidens utgång ska jaktresultatet slutrapporteras på länken nedan. Inloggningsuppgifter för rapportering skickas med post till samtliga områden i början av ett nytt jaktår.

När jakten slutrapporteras generas en elektronisk faktura som ska betalas av en för området utsedd person.

Har ingen älg fällts ska även det rapporteras in på länken nedan senast två veckor efter jakttidens utgång.

Rapportera älgavskjutnng direkt via webben

Oregistrerade områden

Fälld älgkalv på oregistrerat område betalas senast två veckor efter jakttidens utgång på Länsstyrelsens bankgirokonto 5051-8661

Hur fällavgiften ska betalas skiljer sig åt för registrerad och oregistrerad mark.