Älg

Totalt fälls det cirka 1300 älgar varje år i Södermanlands län. Älgjakten har dock inte lika stor betydelse i Södermanlands län som i de norra delarna av landet då flera andra jaktbara klövviltsarter förekommer i stort antal i länet. Till exempel så fälls det sedan 2011 fler kronhjortar än älgar i länet.

Älg

Älgjakt

Länsstyrelsen har ett formellt ansvar för administration av älgjakten. Länsstyrelsen fattar årligen beslut om jakttiden, fällavgifter samt registrerar jaktområden.

Jaktåret 2015/2016

 Hela beslutet om jakttider och fällavgifter kan du ta del av här

 

Jakttider

Älgskötselområde 

12 oktober – 29 februari

Skyddsjakt vid odlade fält
16 augusti – 11 oktober 

   
Licensområde  12 oktober – 29 februari 
   
Oregistrerat område 12 – 16 oktober
Endast årskalv

 

 

 

 

 

Fällavgifter

Vuxen älg 1.000 kronor

Älgkalv 200 kronor

Jaktresultatet ska anmälas digitalt till länsstyrelsen inom två veckor efter att en älg har fällts.

Registrerade jaktområden

Senast två veckor efter jakttidens utgång ska jaktresultatet slutrapporteras på länken nedan. Inloggningsuppgifter för rapportering skickas med post till samtliga områden i början av ett nytt jaktår.

När jakten slutrapporteras generas en elektronisk faktura som ska betalas av en för området utsedd person.

Har ingen älg fällts ska även det rapporteras in på länken nedan senast två veckor efter jakttidens utgång.

Rapportera älgavskjutnng direkt via webben

Oregistrerade områden

Fälld älgkalv på oregistrerat område betalas senast två veckor efter jakttidens utgång på Länsstyrelsens postgirokonto 95 40 32 - 9.

Hur fällavgiften ska betalas skiljer sig åt för registrerad och oregistrerad mark.