Anmälan om misskötsel av djur

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av våra tama djur.

Du kan anmäla via webbanmälan nedan eller på telefon 010-223 41 50. Telefontid mån - fre 09.00-12.00 

Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Din anmälan skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden och får ett eget diarienummer.

Om du inte vill att ditt namn ska finnas med i din anmälan, lämna inga personliga uppgifter i formuläret, alltså inget namn, telefonnummer, adress eller liknande. Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är allmän handling som vem som helst som vill får ta del av.


När du gör en webbanmälan loggas IP-adressen automatiskt av Länsstyrelsen. Även IP-adressen är en offentlig handling som kan begäras ut. Därför kan vi inte garantera full anonymitet vid webbanmälan.

Frågor markerade med (*) måste fyllas i.

Tack för din anmälan!