Anmälan om misskötsel av djur

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av våra tama djur.

Du kan anmäla via webbanmälan nedan eller på telefon 010-223 41 50. Telefontid mån 13.00-15.00 och tis - fre 09.00-12.00.

Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Din anmälan skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden och får ett eget diarienummer.

Om du inte vill att ditt namn ska finnas med i din anmälan, lämna inga personliga uppgifter i formuläret, alltså inget namn, telefonnummer, adress eller liknande. Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är allmän handling som vem som helst som vill får ta del av.

 

Observera att Länsstyrelsen hanterar vissa anmälningar som brevärenden. I dessa fall skickar Länsstyrelsen ut ett brev till den aktuella djurhållaren med information kring anmälan och som bilaga skicaks en kopia på din anmälan.


När du gör en webbanmälan loggas IP-adressen automatiskt av Länsstyrelsen. Även IP-adressen är en offentlig handling som kan begäras ut. Därför kan vi inte garantera full anonymitet vid webbanmälan.

Frågor markerade med (*) måste fyllas i.

Tack för din anmälan!