Dispens/tillstånd i naturskyddade områden

Ansökan om dispens/tillstånd i naturskyddade områden.