Klippan

 

Klippans kommun ligger i nordvästra delen av Skåne. Läs gärna Översiktlig kommunbeskrivning för att veta mer om Klippan.

Av kommunens alla värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen lyft sex miljöer som Särskilt värdefulla kulturmiljöer, varav en miljö ingår i ett Kulturmiljöstråk.

Skattemölla 1978

 Rönneådalen - Skånes nordvästpassage