Mindre snö under fredagen

Enligt SMHI blir snömängderna under fredagen och helgen mindre än väntat. Vinden kan fortsatt ge problem med drivbildning i södra Skåne och Trafikverkets varning för väderläget kvarstår.

Länsstyrelsen Skåne samlade under kvällen 27 februari olika samhällsfunktioner för att få en samlad lägesbild och inventera trafikläget och resurser under snöovädret som drog in över sydöstra Skåne.

Det har sedan dess fortsatt vara besvärligt på vägarna i södra Skåne. Det är halt på många vägar och det finns risk för drivbildning i blåsten. Enligt SMHI väntas snöfallet minska under fredagen och vindarna avta. Prognosen är att det blir mindre snömängder under helgen och plusgrader i början på nästa vecka.

Väderläget kan dock lokalt fortsätta ställa till med problem. Trafikanter som funderar på att ge sig ut på vintervägarna ombeds att först informera sig om trafikläget via trafikverket.se. Rekommendationen från Trafikverket, Länsstyrelsen och andra myndigheter är att inte ge sig ut i trafiken i de drabbade områdena om det inte är nödvändigt.

- För den som måste använda bilen är det viktigt att köra försiktigt, hålla avstånden och att utrusta sig med varma kläder om något skulle hända, säger Gert Jacobsson på Länsstyrelsen Skånes enhet för säkerhet och beredskap.

Länsstyrelsen Skåne höll den senaste samverkanskonferensen med berörda aktörer klockan 15.00. 

SMHI beslutade under eftermiddagen att häva klass 1-varningen för snöfall i Skåne.  

Länkar till aktörer:

SMHI
Skånetrafiken
SJ trafikinfo
www.trafikverket.se
www.swedavia.se
www.eon.se
P4 Malmöhus
Polisen

uppdaterad fredag 08.20