Målarmusslans återkomst ett av EU:s bästa naturvårdsprojekt

Det framgångsrika naturvårdsprojektet Målarmusslans återkomst har valts ut som ett av EU:s bästa Life-projekt och tävlar om att bli ”Best of the Best”. Den 23 maj hålls prisutdelningen i Bryssel.
målarmussla i vatten

Bättre vattenkvalitet​

Det är jättekul att "målarmusslan" uppmärksammas på Europanivå. Vi är så stolta och glada över det här projektet som verkligen har infriat alla förväntningar. Vi har förbättrat vattenkvaliteten och ökat fisk- och musselproduktionen i elva sydsvenska vattendrag, säger Ivan Olsson, projektledare på Länsstyrelsen Skåne, som lett projektet som omfattar flera länsstyrelser och Karlstad universitet.  

Dubbelt så många fiskarter

I projektet har 300 kilometer vattendrag restaurerats mellan 2012 och 2016, med en budget på 50 miljoner kronor, varav hälften finansieras av EU.  I Skåne har Klingavälsån och Fyelån återfått sina slingrande vägar genom jordbrukslandskapet. I de förlängda åfårorna har det skapats förutsättningar för nya och artrikare vattenmiljöer. En inventering visar att antalet fiskarter i åarna redan har fördubblats.

Sveriges mest hotade sötvattenmussla

Den tjockskaliga målarmusslan valdes ut som symbol för projektet. Denna Sveriges mest hotade sötvattenmussla ställer mycket höga krav på sin vattenmiljö. Forskare har inom projektet för första gången någonsin odlat fram målarmusslan och återintroducerat den i svenska vattendrag.

Vi hoppas snart kunna konstatera att vi har lyckats vända målarmusslornas tillbakagång. Musslorna är viktiga, de fungerar som små reningsverk. En fullvuxen mussla kan filtrera och rena 40 liter vatten per dygn, berättar Ivan Olsson.

Prisutdelning i maj

Samtliga europeiska Life-projekt har utvärderats och Målarmusslans återkomst tillhör den exklusiva grupp som valts ut som "Best projects". Nu väntar ytterligare juryprövningar, innan beslut fattas 23 maj om vilka projekt som utses till "Best of the Best".

Här kan du läsa mer om projektet i en utvärdering