Kraftfullt bostadsbyggande minskar skånsk bostadsbrist – men inte för alla

Närmare 22 000 bostäder börjar byggas i år och 2018, enligt de skånska kommunerna. Det skapar förutsättningar för att lösa efterfrågan på bostäder för de flesta. Men inte för alla. Antalet personer utanför bostadsmarknaden ökar, trots fler bostäder. Det visar Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys för Skåne 2017.
diagram som visar bostadsbyggandet under 2016, 2017 och 2018. De senaste staplarna skjuter i höjden.

​Full kraft i bostadsbyggandet

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att varje år ta fram en skriftlig analys av bostadsmarknaden i länet. Årets rapport konstaterar att bostadsbyggandet har kommit igång med full kraft. I Skåne byggdes 5143 bostäder under 2016, en ökning med 26 procent. Prognosen för 2017 är 11 235 bostäder och 10 660 bostäder under 2018.

– Marknaden levererar. Det byggs så mycket som det går med tanke på tillgången till arbetskraft. Bostadsmarknaden för de flesta skåningar har förbättrats avsevärt. Det går att få tag i en bostad om du lever på en normal ekonomisk nivå, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen Skåne.

Balanserad bostadsmarknad

Fem kommuner – Helsingborg, Örkelljunga, Kristianstad, Hörby och Ängelholm – uppger att de redan nu har en bostadsmarknad i balans. Ytterligare sju kommuner – Höganäs, Klippan, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Trelleborg och Tomelilla – räknar med att uppnå balans på bostadsmarknaden inom tre år.  Bedömningarna gäller för kommunerna i stort, i centralorterna råder bostadsbrist i 32 av 33 kommuner.

Fler utanför bostadsmarknaden

Samtidigt som bostadsbyggandet ökar, konstaterar Länsstyrelsen att allt fler medborgare står utanför bostadsmarknaden. Kommunerna använder sig i ökad utsträckning av andrahandsuthyrning för att lösa situationen för bostadslösa.

Svårt med långsiktiga lösningar

– Numera är det enbart de ekonomiskt svaga grupperna som har svårigheter att få en bostad. Men för dem är svårigheten lika stor som tidigare. Den stora utmaningen för de skånska aktörerna är att hitta långsiktiga lösningar för att undvika att människor hamnar i ett permanent utanförskap i hemlöshet, säger Elisabet Weber.

Utvecklingsbehov

I bostadsmarknadsanalysen pekar Länsstyrelsen Skåne ut sex utvecklingsbehov i länet:

  • Utmaningen för länets aktörer är att hantera det nya tillståndet på bostadsmarknaden där hemlösheten ökar samtidigt som det byggs många nya bostäder.
  • Kommunerna behöver öka sin kunskap om den strukturella hemlösheten.
  • Det finns en stor potential i att utnyttja det befintliga beståndet på ett bättre sätt.
  • Synkroniseringen och sambanden mellan kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning och de kommunala översiktsplanerna behöver utvecklas.
  • SCB:s statistik behöver utvecklas.
  • Kompetensbrist och rekryteringsbehov skapar begränsningar

​Här kan du ta del av Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2017

BMA_2017_2017_06_14.pdf

(Denna version är ännu inte tillgänglighetsanpassad. Arbetet pågår just nu.)