Försvarsmakten övar - NOCO 17 och Aurora 17

För att öka den militära förmågan kommer två försvarsmaktsövningar att genomföras under september. NOCO 17 och Aurora 17.

NOCO 17 – Northern Coasts 17, är en multinationell övning där fler enheter övar tillsammans. Ansvaret att planera, genomföra och stå som värd, roterar mellan deltagande nationer. NOCO 17 genomförs 8-21 september och i år är det Sveriges tur att för andra gången att vara värdland, förra gången var 2013. I årets version av övningen deltar bland andra Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada och Tyskland samt NATO förband. I nuläget räknar man med ett femtiotal fartyg och ungefär lika många fordon, med dem följer ungefär 5 000 deltagare.

Man kommer att träna sjöstrid, luftstrid och undervattensstrid men även hantering av asymmetriska hot i form av bland annat infiltration och felaktig informationsspridning. Att hålla handelsleder in till landet öppna, eskortera handelsfartyg och säkra viktiga hamnar ingår som övningsuppgifter.

Övningen sker till stor del i närheten av Sverige (södra till mellersta Östersjön) och längs Sveriges kust. I Skåne är det främst östra delarna och östra kusten som berörs, men det förekommer även trupp-transporter från Malmö till övningsområdena.

Länk till Försvarsmaktens information om NOCO.

Aurora 17 - är en svensk nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.  

Aurora 17, 11-29 september 2017, är den första och största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Förband i hela Sverige berörs. Dessutom deltar militära förband från andra länder, i syfte att bygga gemensam säkerhet och öka den svenska operativa förmågan. Ett flertal civila myndigheter deltar också.
Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningsområdet är hela Sverige, men främst berörs Mälardalen och Stockholm, området på och runt Gotland samt Göteborgsområdet.

Skåne berörs främst genom transporter genom länet. Det kan därför förekomma störningar för ordinarie trafik vid enstaka tillfällen. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband kan förekomma och både svensk och utländsk militär kan vara synlig i länet. För att Aurora 17 ska bli så bra som möjligt och för att träna den svenska försvarsförmågan mot en större och kvalificerad motståndare är förband från andra länder inbjudna att delta i övningen.  

Göteborg kommer att vara ett viktigt nav för värdlandsstöd och flera utländska förbands ankomst till Sverige. Göteborg kommer dock inte att vara den enda vägen in i Sverige, även Öresundsbron i Malmö och vissa flygplatser kommer att vara aktuella. Länk till Försvarsmaktens frågor och svar om Aurora 17

 

NOCO 17: Frågor under övningen: Övningsledning 073-0020 882

Aurora 17: info@mil.se. Växel: 08-7887500 ange att det gäller övningen Aurora