Läs mer - länkar och faktablad

ng/Alger_Agnes_380px_smal.jpg

Sök information om olika vatten:

VISS - VattenInformationsSystem Sverige, en databas med detaljerad information om sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Lär dig använda VISS.

Vattenkartan - geografisk information över vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten.

Detta beskrivs i VISS.

Angränsande sidor på Länsstyrelsens webbplats:

Fiskvattendirektivet

Badvatten - information om vattenkvaliteten vid badplatser, algblomningar med mera.


Andra myndigheter:

Vattenmyndigheterna

Havs- och vattenmyndigheten (om vattendirektivet)

SGU - Sveriges geologiska undersökning (om grundvatten)

Boverket

 

Information om vattenorganisationer:

Sveriges vattenorganisationer - Webbportal för vattenorganisationerna.

 

Utlänska webbsidor om vattenförvaltningen:

EU-kommissionens vattensidor (information på engelska, men har även en del svenska sidor)

WISE - Water Information System for Europe (på engelska)

ng/smorbult_agnes_380px.jpg

Mer om havet:

Havet.nu - Om havet, havsforskning och havsmiljöarbete. Havsmiljöinstitutet står bakom sajten.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Information om storskaliga händelser i Egentliga Östersjöns havsmiljö samt akuta situationer i kust- och havsmiljön.

Öresundsvattensamarbetet - Ett dansk-svenskt samarbete för bättre vatten i Öresund. Innehåller till exempel en del nyheter om Öresund.

 

Fakta vattenråd

Vattenmyndigheternas broschyrer om vattenråd:

Handledning om vattenråd

Vattenråd i teori och praktik 

Samarbete för bättre vatten 

 Content Editor

Aktuellt

Vatten - vårt gemensamma ansvar

Vatten - vårt gemensamma ansvar

Ny broschyr om arbetet med vattenförvaltningen, med fokus på miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.


Ladda ner pdf