Släpp tillbaka gammelgäddanoch behåll max 3 gäddor per dygn

Det är förbjudet att behålla mer än tre gäddor per fiskare och dygn och dessa gäddor får vara mellan 40 och 75 centimeter.
Gädda från Tosteberga

 

Handredskapsfiske
Reglerna gäller alla fiskemetoder där handredskap andvänds, bland annat spöfiske, trollingfiske, dragrodd, uttring, dörjning och angeldonsfiske.

Förtydligande angående gäddsax
I havet är användande av gäddsax är inte tillåtet för fritidsfiskare utan enbart för yrkesfiskare och den som fiskar med stöd av enskild rätt. Gäddsax är inte ett handredskap och innefattas därför inte av begränsningen.
 
Du får behålla gäddor som är mellan 40 och 75 centimeter, de andra ska genast släppas ut i vattnet igen.
 
Reglerna gäller i Östersjön utom Bottenviken.

Bakgrund
Bakgrunden till beslutet är att bestånden av gädda är svaga i egentliga Östersjön på grund av rekryteringsstörningar. Gäddan är en toppredator som har stor inverkan på det övriga fisksamhället och därmed hela ekosystemet.  I denna situation är det viktigt att hålla ned fisket på en art som generellt sett är känslig för högt fisketryck. Stora gäddor är extra viktiga för beståndens återväxt och det är anledningen till att dessa ska återutsättas.

Nya bestämmelser för nätfiske på grundområden gäller fr o m 1 januari 2013
Bestämmelserna gäller fiske med nät inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län.

Inom området gränsen mot Norge till Kullens fyr är nätfiske förbjudet under tiden 1 oktober till och med 30 april. Minsta maskstorlek är 120 mm.

Inom området Kullens fyr till gränsen mot Blekinge är nätfiske förbudet under tiden 15 september till och med 30 april. Näten får inte ha mindre maskstorlek än 130 mm.

Under den tid som fiske med nät är tillåtet får näten endast stå ute från klockan 16.00 till 10.00 och maximalt 180 meter nät får användas. 

 

Återutsättning av levande fisk

Återutsättning av levande fisk broschyr från Fiskeriverket