Karttjänster

Här hittar du Länsstyrelsen Skånes karttjänster, så kallade webbGIS, samt länk till nationella och regionala geodata och wms-tjänster.

Länsstyrelsen Skåne tillhandahåller ett antal karttjänster, så kallade webbGIS med geografisk information. Karttjänsterna används för att presentera geografisk information, sökning, identifiering samt mätning av objekt.

Se på karta

Bitillsyn

Biogaspotential (mobilanpassad)

Kulturmiljöprogram

Vandring-, cykel-, rid- och vattenleder i Skåne

Landskapsbildsskydd och strandskydd (mobilanpassad)

Materialförsörjning Skåne (mobilanpassad)

Miljöatlas

Dikningsföretag på karta/vattenarkiv

Se skyddade områden på Naturvårdsverkets karta

Nationella och regionala geodata

Länsstyrelserna gemensamt tillhandahåller både nationella och regionala geodata för nedladdning i vår nationella Geodatakatalog.

Artportalskopplingen i ArcGIS för användare utanför länsstyrelserna

Artportalskopplingen är ett GIS-tillägg för direkt uppkoppling mot Artportalen och andra datakällor i Svenska LifeWatch analysportal www.analysisportal.se.

Tillägget innebär att man har möjlighet att smidigt arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i sin egen GIS-miljö.

Mer information om beställning av artpoolskopplingen.

Sveriges länskarta

Sveriges länskarta innehåller allmänintressant geografisk information såsom natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och andra län. Sveriges Länskarta finns nu i mobilanpassad tappning.

Gå till Sveriges länskarta här.

 

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.