Jämställd fysisk planering

Länsstyrelsen Skåne släppte under vintern 2017 en vägledning för jämställd fysisk planering med en processuppdalad checklista för samhällsplanerare.

Varför är jämställdhet i fysisk planering viktigt?

Beslut om hur mark ska användas grundlägger många villkor som styr kvinnor, män, flickor och pojkars liv och vardag. Det är därför viktigt att kommuner integrerar ett jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen Skåne vill med vägledningen hjälpa kommunala samhällsplanerare att fördjupa jämställdhetsperspektivet i planeringen.

Vad innehåller vägledningen?

Vägledningen preciserar vad Länsstyrelsen Skåne menar med jämställdhetsperspektiv i planeringen samt grunderna till varför och hur det är möjligt att jobba med det. Den inleds med en bakgrund om det nationella målet. Därefter följer avsnitt om definition av begreppet jämställdhet samt hur det är möjligt att uppmärksamma kön med exempelvis statistik. Sedan följer avsnitt om hur samhällsplaneringen påverkar och påverkas av de fyra jämställdhetspolitiska delmålen. I varje avsnitt finns flera frågor för att belysa jämställdhetsperspektivet.

Vägledning för jämställd fysisk planering_.pdf